Home

Målet är att nå en djupare förståelse

Hur kan vi hjälpa dig?

ABRT/Transcendental Energi Healing

 

Quantum Healing Hypnos

 

Coaching

 

Utbildning

Välkommen till oss på LifeForum Healing Center

Klienter upplever stora förändringar både inom sig, men även i sin tillvaro efter sessionerna.

Bolagets Intentention är att hjälpa människor att finna sina egen inre styrka.

Anders Knutas är bolagets VD.

Personalen är noga utvald för att ge klienterna bästa möjliga resultat.

Samtliga har olika erfarenheter, för att kunna ge ett brett utbud av kunskap.We make creative people more open