Coaching

Coachning för lugn och harmoni

LifeCoaching


Det finns olika sätt att jobba med coaching. Vi har valt att jobba med lite olika tekniker.


LifeCoaching bygger på traditionell coaching med andligt och medialt perspektiv. Vi tittar på flera olika aspekter som påverkar livet och dess öden. Du är medelpunkten och vi anpassar verktygen efter dig och din utveckling.


Par Coaching bygger på att båda parter deltar och jobbar i lugn takt fram resultat för att frigöra blockeringar. Hitta strategier och lösningar för ett hållbart förhållande till omständigheterna.


Traditionell Coaching bygger på att individen själv är ansvarig för sitt liv och sin egen utveckling. Coachen gudiar och hjälper dig se dina egna vägar och hitta dina egna mål.