Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om LifeForums olika Terapitjänster

Sökande av högre andlig utveckling

Innebära en önskan att utforska eller få tillgång till medvetandetillstånd eller existens bortom vår vardagliga verklighet. Detta begrepp förknippas ofta med andliga, metafysiska eller filosofiska perspektiv.

Här är några tolkningar och idéer relaterade till detta koncept:

  1. Andlig tillväxt och upplysning: Många andliga traditioner föreslår att det finns högre tillstånd av medvetande eller medvetenhet som kan uppnås genom metoder som meditation, mindfulness och självmedvetenhet. Dessa metoder tros leda till personlig tillväxt, större förståelse och en djupare koppling till universum.
  2. Transcendens: Vissa trossystem föreslår att individer genom vissa metoder eller erfarenheter kan överskrida begränsningarna i sin fysiska existens och ansluta sig till högre dimensioner av verkligheten.
  3. Mystiska upplevelser: Människor genom historien har rapporterat att de upplevt mystiska eller transcendenta medvetandetillstånd, ofta beskrivna som möten med högre riken, gudomliga varelser eller universella sanningar. Dessa upplevelser kan vara spontana eller framkallade genom meditation, bön eller andra tekniker.
  4. Utforskning av alternativa verkligheter: I vissa filosofiska diskussioner kan begreppet högre existensområden hänvisa till utforskningen av alternativa verkligheter eller dimensioner som existerar vid sidan av våra egna.
  5. Förändrade medvetandetillstånd: Metoder som meditation, klardrömmar eller till och med användning av vissa ämnen tros av vissa för att underlätta tillgången till förändrade medvetandetillstånd där man potentiellt kan utnyttja olika existensnivåer.


Det är viktigt att notera att dessa idéer kan variera mycket baserat på olika trossystem, kulturer och filosofier. Vissa individer försöker utforska högre världar för personlig tillväxt och förståelse, medan andra kan se dessa begrepp mer skeptiskt.


Om du är intresserad av att utforska högre existensområden är det viktigt att närma sig ämnet med ett öppet sinne, kritiskt tänkande och en hälsosam dos skepsis.

Att engagera sig i metoder som meditation, självreflektion och lärande om olika filosofiska eller andliga traditioner kan ge dig insikter och perspektiv på detta ämne. Som alltid, balansera din utforskning med en grundad förståelse för vetenskap och förnuft.

 

Vi kan erbjuda flera olika tjänster, dels personliga möten, gruppmöten för både privatpersoner och företag

Personlig Utveckling

Genom djupare kunskaper

Alla vill vi utvecklas och blomstra. Vi jobbar med personligt anpassade lösningar för att ni ska utvecklas i er egen takt, till en högre insikt.


Vi är alla unika och alla har olika förutsättningar, varför ska vi då stöpas i samma form?


Vi värdesätter människans egenheter och specialiteter, dessa är starka verktyg som behöver användas på rätt sätt.


Under varje session med klienterna så anpassas arbetet till varje enskild individ för att nå bra och snabba resultat i den egna utvecklingen.


Att förstå sig själv och sina krafter skapar ett lugn och en trygghet.

Utbildning/kurser

Vi utbildar inom andlighet

Våra utbildningar är grunden för många som söker ett högre syfte med livet.

Vi har ett antal olika kurser och föreläsningar som vi jobbat med under många år, men vi skapar även nya för det ökade behovet av kunskap.

Man kan säga att vi har olika inriktningar.

Andlig utveckling - Vad är andlighet och hur det används i vardagen..

Personlig uveckling - Hur hanterar man sin och andras energier. Andningsprogram för ökad kapacitet.

Företag/Ledningsutbildning - Hur man ur ett djupare perspektiv förstår energiers påverkan på företagsflöden och personalsammanstättning.

Transcendental Energi Healing - Flera olika nivåer av utbildning för att kunna arbeta med att hjälpa männsikor att skapa läkande inom sig själva.

Hypnos

För djupare kontakt inom oss.

Vi erbjuder ett brett utbud av andliga tjänster för att främja välbefinnande och healing. Upptäck kraften i hypnos, hypnoanalys, tidigare liv regression och quantum healing hypnos för att utforska och läka din själ. Med vår erfarenhet och expertis inom hypnos kan vi hjälpa dig på din inre resa mot själcentrerad healing. Ta steget idag och boka en session hos oss för att öppna upp för djupgående förändring och transformation.

Företag/Grupper

Möt oss på plats

Företags och ledningsgruppsutveckling med fokus på energier samt dess påverkan på personal, kunder och leverantörer.


Vi har en gedigen kunskap från ledarskap och företagande.

Vi kan se brister och missförstånd i företagandet och hur stor påverkan det har när det är obalanser och påverkan utifrån. När man förstår och kan se energiflöden i grupper och företag samt partners, så kan man även påverka dessa flöden så de gynnar företagsamheten.

Inre Harmoni

Vi håller utvecklande möten

På Lifeforum är vi hängivna åt att främja inre utveckling för att hjälpa människor att utvidga sina inre gränser och låta sitt inre blomma ut.

Vi skapar en lugn och fridfull miljö där grupper om 10-50 personer kan mötas för att frigöra blockeringar, för att nå högre syften. Kom och upplev den andliga världen hos oss på Lifeforum. På plats eller via Zoom.

Andlig utveckling

Guidning om egen utveckling

På Lifeforum erbjuder vi olika tjänster inom andlig utveckling och healing för att hjälpa dig svara på livets frågor och ta kontroll över din utveckling. Vi tror på att äga sin egen utveckling och sträva efter att hjälpa andra människor att uppnå högre kopplingar med sin egna själ och det större universum. Våra erfarna terapeuter och coacher finns här för att guida och stödja dig på din resa mot själslig läkning och personlig tillväxt.

Förhållningssätt

Vår personal följer dessa

- Vi arbetar med vår egen energi, utifrån vår personlighet och erfarenhet med fokus på varje enskild klient. Det betyder att alla sessioner med klienter är unika.

- Vi kan bara hjälpa de som är beredda att arbeta med sig själva och tar sitt eget ansvar.

- Vi arbetar inte gratis, priser och tjänster hittar ni under bokatid.

- Allbokning sker via hemsidan eller bokadirekt

- Vi behandlar eller botar inga sjukdomar, fysiska eller psykiska åkommer.

- Vi släpper blockeringar, frigör energier, hjälper klienter att hitta mönster, visar vägen för att göra egna förändringar.

- Alla inom Lifeforum är ansvarsförsäkrade och tillämpar sekretess gentemot klienter och kollegor.

- Det är okey att spela in sessionen för eget bruk, informera din Terapeut innan.

Relationer

Privata eller par möten

På Lifeforum har vi lång erfarenhet med att hjälpa klienter med deras relationer, vi förstår hur förändring kan påverka par och deras vägar till att hitta tillbaka till varandra. Vi erbjuder stöd och verktyg för att hjälpa dig att navigera genom dessa utmaningar och skapa djupare och mer meningsfulla förbindelser i ditt förhållande.

Vi går även igenom om det ligger blockeringar som hindrar för att skapa nya relationer.

Anders & Malin har mer än 30 års äktenskap och utmaningar sett att det går att hitta varandra på djupare nivåer.

unsplash