Tjänster

Vi kan erbjuda flera olika tjänster, dels personliga möten, gruppmöten för både privatpersoner och företag

Personlig Utveckling

Alla vill vi utvecklas och blomstra. Vi jobbar med personligt anpassade lösningar för att ni ska utvecklas i er egen takt, till en högre insikt.


Vi är alla unika och alla har olika förutsättningar, varför ska vi då stöpas i samma form?


Vi värdesätter människans egenheter och specialiteter, dessa är starka verktyg som behöver användas på rätt sätt.


Under varje session med klienterna så anpassas arbetet till varje enskild individ för att nå bra och snabba resultat i den egna utvecklingen.


Att förstå sig själv och sina krafter skapar ett lugn och en trygghet.

Det inre lugnet

Meditationer och inre utveckling. Låt dina inre gränser vidgas och låt ditt inre blomma ut.


Vi håller i meditationer, andningsövningar. Yoga för inre utveckling. Grupper om 10-50 personer, som möts i ett lugn, där tid och rum frigörs för högre syften.Utbildning

Våra utbildningar är grunden för många som söker ett högre syfte med livet.

Vi har ett antal olika kurser och föreläsningar som vi jobbat med under många år, men vi skapar även nya för det ökade behovet av kunskap.


Man kan säga att vi har olika inriktningar.


Andlig utveckling - Vad är andlighet och hur det används i vardagen..


Personlig uveckling - Hur hanterar man sin och andras energier. Andningsprogram för ökad kapacitet.


Företag/Ledningsutbildning - Hur man ur ett djupare perspektiv förstår energiers påverkan på företagsflöden och personalsammanstättning.


Transcendental Energi Healing - Flera olika nivåer av utbildning för att kunna arbeta med att hjälpa männsikor att skapa läkande inom sig själva.

Projekt "Grupper och företag"

Företags och ledningsgruppsutveckling med fokus på energier samt dess påverkan på personal, kunder och leverantörer.


Vi har en gedigen kunskap från ledarskap och företagande.

Vi kan se brister och missförstånd i företagandet och hur stor påverkan det har när det är obalanser och påverkan utifrån. När man förstår och kan se energiflöden i grupper och företag samt partners, så kan man även påverka dessa flöden så de gynnar företagsamheten.