Advanced Blockage Release Therapy -ABRT

ABRT -

Transcendental Energihealing  - Frihet i kropp och själ


Många människor sitter fast i sina liv av inre och yttre omständigheter.

Omständigheter som inte är självklara varken för dem själva eller för omgivningen.


Namnet Transcendental Energihealing kom till mig under en session där jag gick in i mitt eget inre och stängde av de röster som tidigare tjatat i medvetandet.


ABRT är en utveckling från flera olika tekniker för att arbeta med olika typer av blockeringar som påverkar den psykiska, fysiska och mentala nivåerna inom och utom människor. Vi jobbar

med detta genom samtalsterapi, vi läser in klienten under sessionen, då vi tillsammans med klientens eget

system lyfter upp det som ligger och blockerar.


Transcendental - Medvetandets strukturella aktivitet utanför tid och rums uppfattningen.Filosofen och matematikern Edmund Husserl (1859-1938) kom frågan om subjektets transcendentala aktivitet att få stor betydelse för den filosofi som han grundade, den filosofiska fenomenologin. Enligt denna är det just subjektet, det transcendentala jaget, som har en sådan begreppsbildningsförmåga att det som vi upplever och förstår får sin speciella innebörd.


Husserls fenomenologi, är en filosofisk teori om människans medvetande.

Fenomenologi i Husserls form är ett annat sätt att undersöka psykiska fenomen än det som gäller inom traditionell psykologi, som var inriktad på att lösa problemet med hur fysiskt och psykiskt hänger ihop och samspelar.

De lyder inte under några orsakslagar, utan de kan tas fram och transformeras, de kan förenklas, kombineras, förändras på alla möjliga sätt.

Vår levda erfarenhet utgör därför en egen verklighet, skild från den verklighet som de olika vetenskaperna studerar, inklusive psykologin.

På det sättet är Husserls fenomenologi en teori om kognitiva fenomen utan att vara en form av psykologi.


Öppna sinnet för ditt inre medvetande - Energi Healing - Effektiv kroppsenergi balansering 

Många av våra klienter får hjälp att frigöra sina låsta energier i kroppens normala flöde.

Vanliga symptom när energin har låst sig är att uppleva stress, överkänslighet, utbrändhet som i sin tur kan ge sjukdomstillstånd.

 

Många gånger är man medveten om att kroppen inte fungerar som den ska men man har ingen lösning på hur man återtar kontrollen. Med Energi Healing går vi in och känner av var blockeringar finns och frigör dessa med naturligt ljus energi.

 

Så låt oss hjälpa dig att återta kommandot över din kropp och sinne.

- Låt oss hjälpa dig att styra energin för att hjälpa kroppen

- Känn livskraften inom dig när energin arbetar för dig

- Lär dig fördelarna med ett väl balanserat energiflödeEnergi Healing

Mestadels är det obalanser som finns i kroppen som behöver balanseras. Inom många olika kulturer så pratar man om ljuset och mörkret i människor.

Vad är då mörker eller skuggor, det kan vara känslor, blockeringar, trauman, entiteter, tidigare liv blockeringar som överskuggar olika delar i vår kropp. När man möter mörkret så försvinner bärigheten i skuggorna och som lämnar ganska enkelt genom kommunikation och lämnar en stark känsla av ljus och lätthet.


Rädsla för det okända inom oss, håller oss fast i gamla mönster och värderingar.

Vi kan nå högre nivåer inom oss själva om vi vågar se förbi dessa programeringar och på sätt utvecklas.

Många är så rädda för det okända att man aggresivt försvarar sig och sin synpunkt. Men det finns ingen utveckling i det vi redan vet och följer, så ju fortare vi vågar gå utanför komfortzonen så kommer vi utvecklas.


Tyvärr så har många missuppfattat hur tunga mörka energier arbetar för att lyfta upp blockeringar och tydliggöra destruktiva mönster, när vi möter dessa så kan vi lättare frigöra dessa blockeringar.

 

Läs mer här om Tydliga symptom när man har skuggor/ svarta hål inom sig som tar energier.

 

Läs mer om frigörande av tunga energier och forskning som påvisar hur vi påverkas på olika nivåer.

Spirit Release Forum

(engelsk sida) 

 

 

Hur gör vi!

Som terapeut så går jag in med min energi, efter att jag fått lov av klienten att kliva in klientenssystem. Sen känner jag in var det sitter fast energier i kroppen, dessa frigör vi genom att möta dessa, så ljuset kommer tillbaka. Det är vanligt bland människor att man inte själv kan nå vissa skuggor och därför behöver hjälp för att avlägsna dessa.

 

I vårt normala tillstånd så pratar man om dualitet att allt måste ha en motsats. Det är en del i vad vi fått lära oss här på jorden, men det är inte vad som gäller längre. Nu gäller det att få in ljuset och kärleken i kroppen!

När man jobbar med sig själv och öppnar för mer kärlek i hjärtat och själen så uppstår ljuset och man når ett tillstånd av att leva i nuet.

 

Att leva i nuet ger en lugn och ökad andlig sensivitet.

Egot och den fria viljan gör inte alltid det bästa för kroppen direkt!

Vi försöker hålla kvar en känsla av tunga delar inom oss för att upprätthålla dualiteten. Problemet med detta tillstånd som egot och den fria viljan vill ge oss är sällan det själen vill utan det ger näring åt det negativa och tunga inom oss människor.


Så varför skulle vi inte vilja uppnå total frihet och glädje i livet?

 Tänk dig att du inte känner någon stress eller oro över vad som tidigare hänt i livet och allt som händer framåt kommer när det kommer och tillsdess så lägger vi ingen energi på detta. Det betyder inte att man inte bryr sig om framtiden eller det som varit, utan det betyder att man fokuserar på nuet.unsplash