Frigörande av andar, demoner

förbannelserDetta är ett synsätt som erkänner inte bara en fysisk varelse, utan även så går dessa dimensioner av existens utanför vårt ordinarie medvetande.

Ändå lever vi och interageras i dessa dimensioner av medvetande, lika säkert som vi gör i den fysiska verkligheten.

Och lika säkert, kan de påverka oss på sätt som vi inte alltid är medvetna om.

 Frigörande av tunga energier genom healing har varit känt länge, det erkänner att det finns företeelser, villkor, entiteter och energier som är verksamma på dessa subtila nivåer och som kan orsaka en person pågående problem, smärta eller förvirring. Inom istortsett alla religoner finns dessa problem om talade. Detta inkluderar till exempel, sub-personligheter som utlöses och reagera på vad som händer i vardagens verklighet. Dessa är delar av jaget som skapas under erfarenheter av tidiga trauman, som fortsätter att existera och påverka en person på omedvetna nivåer.

Vissa använder denna typ av tunga energier för att motarbeta och vinna fördelar för egen eller andras räkning. Genom att se dessa avtal som upprättats och deras påverkan så kan vi frigöra människor/företag för att kunna existera igen utan hinder.

Det beskrivs oftast som att dessa energier har ett sinne för sig själv.


Andra fenomen inkluderar påverkan eller trakasserier av andliga enheter, eller möten med dimensionella varelser. De inkluderar tidigare liv influenser

som är kännbara eller bryter igenom in i ens nuvarande medvetande. Tidigare liv, till exempel, är ofta inblandade när en relation har blivit tilltrasslad och destruktiv. Det är inte heller ovanligt på dessa nivåer, att hitta folk som känner sig blockerad eller frånkopplad från sin egen själs grund energi,

som känner hopplöshet, uppgivenhet och kärleksproblem, eller är förtvivlade.


Förbannelser mot människor" är en term som ofta används i folklore, mytologi och övernaturliga berättelser för att beskriva individer som tros vara under påverkan av en förbannelse. En förbannelse anses vanligtvis vara en magisk eller övernaturlig påverkan av skada, olycka eller otur på någon eller något. Förbannelser kan hittas i olika kulturer och historiska sammanhang, och de spelar ofta en roll i legender, berättelser och vidskepelser.

Människor som utsatts för förbannelser kan vara förknippade med en rad negativa resultat, såsom sjukdom, tragedi, otur eller till och med döden. Tanken på att ha en förbannelse har varit ett vanligt tema i litteratur, filmer och andra former av underhållning, där karaktärer kan möta utmaningar och motgångar på grund av en förbannelse som läggs på dem. I många fall fungerar en förbannelse som en plotanordning för att driva konflikt och drama i en berättelse.


Individer eller föremål som har en förbannelse över sig kan vara föremål för specifika villkor, handlingar, dessa kan avhjälpas genom olika ritualer som tros lindra eller ta bort förbannelsen. Människor genom historien har sökt olika sätt att bryta förbannelser, inklusive att utföra ritualer, söka hjälp av andliga eller religiösa figurer eller hitta speciella artefakter.

Det är viktigt att notera att begreppet förbannelser och förbannelse mot människor främst är förankrat i kulturella övertygelser, traditioner och berättande. Medan förbannelser och övernaturliga element är fängslande i fiktion, saknar de empiriska bevis i den verkliga världen.

Olika kulturer och regioner har sina egna berättelser och legender relaterade till förbannelser. Det är viktigt att närma sig detta ämne med känslighet, eftersom dessa övertygelser ofta är djupt rotade i kulturella och historiska sammanhang.

Vissa länder och regioner har en rik tradition av folklore och förbannelser, och berättelser om förbannelser mot individer kan vara vanligare.

Här är några exempel:

 1. Östeuropa: Länder i Östeuropa, som Rumänien och Ungern, har en stark tradition av folklore och legender som involverar förbannelser och övernaturliga element. Dessa berättelser kretsar ofta kring vampyrer, häxor och andra förbannade varelser.
 2. Afrika: Olika afrikanska kulturer har sina egna berättelser om förbannelser och förbannade människor, ofta knutna till andliga övertygelser och praxis. Dessa förbannelser kan involvera förfädernas andar, trolldom eller andra övernaturliga krafter.
 3. Mellanöstern: Mellanöstern har en lång historia av folklore och mytologi, och berättelser om förbannelser och förbannade individer finns i olika kulturer i regionen. Dessa berättelser kan involvera jinn, andar eller andra övernaturliga enheter.
 4. Asien: Många asiatiska länder har sina egna myter och legender om förbannelser. Till exempel i Japan finns det berättelser om förbannade föremål eller platser, kända som "yūrei" eller "yōkai". I Indien finns det berättelser om förbannelser som påverkar individer och generationer.
 5. Indianska och inhemska kulturer nord/sydamerika: Inhemska kulturer runt om i världen har ofta sin egen tro på förbannelser och övernaturliga krafter. Dessa övertygelser är nära knutna till deras andliga och kulturella praxis.
 6. Europeisk folklore: Utöver Östeuropa har andra europeiska länder också berättelser om förbannelser och förbannade individer. Dessa berättelser kan involvera häxor, magiska varelser eller andra övernaturliga element.


Det är viktigt att komma ihåg att idén om "problematiska" länder i detta sammanhang kan vara subjektiv och baserad på kulturella fördomar. Tron på förbannelser och förbannade individer är djupt rotad i den kulturella och historiska strukturen i dessa regioner, och de bör förstås i sitt specifika sammanhang.


Dessutom kan begreppet "problematisk" sträcka sig bortom bara tro på förbannelser till andra sociala, politiska eller ekonomiska frågor inom ett land.


Inom andligheten i västvärlden finns en övertygelse om att allt som gäller förbannelser är fejk och inte på riktigt utan bara hjärnspöken och att allt är bara ljus och kärlek, samt det enda man ska fokusera på. I min uppfattning och upplevelse är detta som att göra en struts (sticka huvudet i sanden). Många andliga i olika kulturer använder förbannelser och andra sätt för att skaffa sig fördelar. Genom att lägga fokus på ett område för att skaffa sig fördelar, kan absolut utveckla förbannelser mot andra som strävar efter samma mål. Ju fler som lägger sin energi i sin övertygelse så kommer man förstärka styrkan i det man önskar uppnå.

 

Om allt är ljus och kärlek så varför behövs då en massa kristaller, armband, aromer, kristallskålar, änglar eller medium, healers, etc


Vi ser även hur många använder olika tekniker för att utnyttja änglar, demoner, entiteter för att skaffa sig fördelar eller lägga förbannelser mot andra.


Om du är intresserad av att lära dig mer om specifika förbannelser av individer, legendariska förbannelser eller kulturella övertygelser kring förbannelser, kom gärna med mer sammanhang eller fråga om en viss aspekt, och jag kommer ge ytterligare information, utifrån vårt perspektiv.

Att våga se mörkret skapar en öppen och ljus medvetenhet. Att blunda för mörkret gör att man sitter fast i sitt begränsade ljus.


"Svart magi" är en term som vanligtvis används för att hänvisa till övernaturliga metoder eller ritualer som är avsedda att skada, manipulera eller kontrollera andra. Det kontrasteras ofta med "vit magi", som anses vara magi som används för positiva eller välvilliga ändamål, såsom helande, skydd eller vägledning. Begreppet svart magi är utbredd i olika kulturer och har varit en del av mänsklighetens historia i århundraden.

Viktiga aspekter av svart magi inkluderar:

 1. Skadlig avsikt: Svart magi är vanligtvis förknippad med skadliga avsikter, som att orsaka sjukdom, olycka eller död för en person. Utövare kan använda ritualer, trollformler eller förbannelser för att uppnå sina mål.
 2. Manipulation av energier: Svart magi involverar ofta manipulation av andliga eller övernaturliga energier för att uppnå specifika resultat. Utövare kan åberopa andar, utföra ritualer eller kasta trollformler för att uppnå sina önskade effekter.
 3. Förbannelser och förhäxning: Förbannelser och förhäxning är vanliga element i svart magi. En förbannelse tros vara en övernaturlig skada eller olycka på någon, medan en hex är en liknande form av ondskefull magi.
 4. Användning av ritualer och symboler: Svarta magiska metoder involverar ofta användning av ritualer, symboler och föremål med andlig betydelse. Dessa ritualer kan innebära chanting, offer eller andra ceremoniella handlingar.
 5. Kulturell variation: Olika kulturer och regioner har sina egna övertygelser och metoder relaterade till svart magi. Det kan manifestera sig i olika former och ha olika namn och traditioner beroende på det kulturella sammanhanget.


Det är viktigt att notera att tron på svart magi varierar mycket, och vad en kultur kan betrakta som svart magi, kan en annan se som en legitim andlig praxis. Dessutom är begreppet svart magi ofta sammanflätat med kulturella vidskepelser och stöds inte av vetenskapliga bevis.


I många samhällen har anklagelser om svart magi använts som ett medel för social kontroll, syndabock och till och med våld mot individer som uppfattas utöva det. Dessa anklagelser kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive diskriminering, utfrysning och våld.


Vi kan hjälpa med olika tekniker

Med Soul Centered Healing Hypnos

Med specifika metoder och protokoll, kan SCH hjälpa en person tillträde och arbete på dessa nivåer när det behövs för läkning och upplösning. Målet med Soul-Centered Healing är att hjälpa en person att bli klar, centrerad, och självsäker. Det innebär att leva i nuet med vetskapen om att man är en varelse av ljus och medveten om sina val. Detta sker genom en process för att identifiera och lösa de omedvetna källor till smärta och konflikter, oavsett om de kommer inifrån en persons egen inre värld, eller utifrån.


Med ABRT

Vi läser in klientens energisystem och möter de energier, avtal, förbannelser etc som ligger och blockerar flödet. Många gånger kommer dessa upp direkt för att visa sin överlägsenhet och sitt stora ego, när vi möter energin i ett öppet och ljust tillstånd så släpper energin oftast sitt avtal med klienten. Frigörandet börjar oftast redan dagarna innan bokad session och fortsätter i dagarna efter sessionen. Vi upprättar en kommunikation med enerigerna som får beskriva varför och hur de håller tag i klienten, sen kommer vi till att den måste övertalas att ge upp sitt grepp om klienten. Det kan upplevas som läskigt när man märker att kommunikationen sker med något annat inom oss, där vi själva blir medvetna om att någon finns inom oss. Det normala är att dessa energier släpper ganska enkelt, men i vissa fall kan det behövas flera sessioner innan den ger med sig. Det viktigaste är att förstå när en människa är styrd av andra energier, detta är ett fenomen som kan hända vem som helst och inte helt ovanligt. Vi beskriver det som att när själen och egot känner sig pressade så backar dem ut ur systemet så andra energier kan kliva in och ta över situtionen. Fungerar ungefär som vid en blackout, man kommer inte ihåg själv (alltid) men kroppen säger och gör saker ändå, inte alltid för vårt eget bästa. Säkra tecken på att det finns påverkande energier är att titta på ögonen och lyssna på rösten samt vilka ord som används. Vid ett övertagande så blir oftast ögonen svarta, inte så ovanligt med mörkare röst med helt andra ord i vocabulären. Den utsatte har sällan vetskap eller känsla för vad som hänt när energin tog över. En själ varken vill eller kan skada en annan själ, utan det krävs påverkan från andra energier.


Med Quantum Hypnos Healing

Vi jobbar oss igenom tidigare liv och upprättar en kontakt med dessa energier, som gärna kommer igenom och kommunicerar. Många gånger kan man se att egot hos den drabbade stänger av upplevelsen för att klienten inte ska behöva möta rädslor eller andra tunga känslor. Vanligt är att dessa typer av energier kommit in i systemet via trauman, PTSD eller likande händelser, vi behöver inte vara medvetna om händelser som föregått problemet.


Det är viktigt att man är medveten om att efter ett frigörande så sker även stora förändringar i personens liv och personlighet ändras, det är viktigt att man är villig att förändra innan man börjar jobba med dessa typer av blockeringar.

unsplash