Tidigare Liv Terapi, under hypnos.

Där det är klienten själv som får upplevelserna under sessionen.

Välkommen till Lifeforum, din plats för andlig healing och personlig utveckling. Vi erbjuder fördjupande möten där du kan utforska tidigare liv och förändra ditt nuvarande liv genom regressions hypnos. Våra kunskaper om självutveckling i detta liv kan hjälpa dig att lära känna dig själv på en djupare nivå. Utforska din inre resa med oss och upptäck nya möjligheter för personlig tillväxt och livsglädje.

Tidigare Liv Terapi / Regressionsterapi

 

Många människor har svårt att tro att det finns dolda vetskaper kring tidigare liv. Under tidigare livterapi så framkommer det många gånger fakta och information man absolut inte kunnat veta innan. Även så kan det förekomma upplevelser och bilder som gåratt få bekräftade.

Det är mycket troligt att du under dagarna som följer en regressionen kommer att uppleva vidare intryck,

insikter och minnen från ditt tidigare liv. Uppskatta och dokumentera dina tankar. Skriv gärna ned dem

i en anteckningsbok. Dörren till ditt undermedvetna kommer att stå lite på glänt ett tag, så ny inspiration

kan komma igenom. Genom att skriva ned dem fortsätter du att berika din upplevelse och dina insikter.

Dåtid, nutid och framtid är på ett förunderligt sätt länkade!

Första gången vi ska göra hypnos så kan det upplevas svårt att man inte ska göra något själv, det är precis som när vi börjar drömma. Det börjar av sig själv när vi släpper kontrollen och tillåter oss följa med på resan.

När vi processar information från ett tidigare liv kan vi alltså se-se eller höra-se eller ana-se. Den första gången, eller första gångerna kan upplevelserna kännas overkliga som om man bara hittar på alltihop för att ha något att komma med. Oroa dig inte för det eftersom det är precis så alla känner det. Knepet är att bli involverad i det som händer och inte bara vara som en yttre betraktare. Ju fortare du involverar dig desto bättre. När intryck kommer från vårt inre måste de ju komma genom våra inre sinnen och det gör fantasier också. Det finns alltså inget sätt du egentligen kan skilja ett tidigare-liv minne från en fantasi så det är lika bra att du släpper den tanken från början för att förhindra att du sätter krokben för dig själv. Senare när du blivit mer van kommer du i likhet med alla andra kunna lägga undan ditt analyserande och inse att om du verkligen skulle hitta på en rövarhistoria så skulle det säkerligen inte bli den som du nyss upplevt i ett tidigare liv session. När du tillåter berättelsen att berätta sig själv genom dig kommer du att uppleva ett flöde av information från det förflutna som kommer att fascinera dig. Vi kan alltså mer eller mindre bestämma hur involverade vi vill vara i berättelsen.

 

Tidigare livterapi som grund för Healing

 

Så vad kan tidigare liv regression ge för hjälp. Många klienter som upplever problem med astma, allergier etc har efter att få genomgått en regression med starka minnen kunnat bli fria från problemen. Vi har på samma sätt kunnat hjälpa många med fobier och andra rädslor och känslor som inte är förklarade i nuvarande livstid.

 

Vårt högre medvetande är en dörr till din grundläggande inre kunskap för insikter och förståelse.

Vi bär på alla svar inom oss själva.


Beskrivning om vad begreppet tidigare livserfarenheter, även känd som reinkarnation eller tidigare liv, är förankrad i olika religiösa och andliga traditioner runt om i världen.

Det tyder på att en individs själ eller medvetande genomgår en cykel av återfödelse i olika kroppar över flera livstider.

Här är några viktiga punkter om tidigare livserfarenheter:

 1. Trossystem: Tro på tidigare liv finns i hinduismen, buddhismen, jainismen, sikhismen och några New Age och andliga trossystem. Dessa religioner ser ofta reinkarnation som en naturlig del av själens resa mot upplysning eller självförverkligande.
 2.  Reinkarnation: Reinkarnation föreslår att efter döden återföds en själ till en ny kropp för att fortsätta sin andliga utveckling. Omständigheterna och förhållandena i varje liv tros påverkas av själens tidigare handlingar (karma).
 3. Karma: Begreppet karma är nära knutet till idén om tidigare liv. Det tyder på att våra nuvarande livsförhållanden och erfarenheter påverkas av våra handlingar i tidigare liv. Positiva handlingar leder till positiva resultat och negativa handlingar leder till negativa resultat i framtida liv.
 4. Regressionsterapi: Vissa individer hävdar att de har minnen eller glimtar av tidigare liv genom tekniker som regressionsterapi från tidigare liv. Under regression styrs en person till ett avslappnat tillstånd och uppmanas att återkalla minnen som kan vara från tidigare livstider. Kritiker hävdar att dessa minnen kan påverkas av fantasi, förslag eller undermedvetna tankar.
 5. Nära döden-upplevelser (NDU): Vissa människor som har haft nära dödsupplevelser rapporterar att de stöter på minnen eller visioner från tidigare liv under sina ögonblick av klinisk död. Dessa erfarenheter är ofta subjektiva och öppna för olika tolkningar.
 6. Kulturella variationer: Övertygelser om tidigare liv varierar mycket mellan kulturer och religioner. Medan vissa traditioner betonar vikten av att lösa tidigare livskarma, fokuserar andra på det nuvarande livet och dess moraliska beteende.
 7. Vetenskaplig skepsis: Begreppet tidigare liv är inte allmänt accepterat inom det vetenskapliga samfundet på grund av bristen på empiriska bevis. Många forskare anser att dessa erfarenheter är produkter av kulturell konditionering, psykologiska processer och kognitiva fördomar.
 8. Personliga övertygelser: Huruvida man tror på tidigare liv är en fråga om personlig och andlig tro. Vissa människor finner tröst, vägledning och en känsla av syfte i dessa övertygelser, medan andra kan se dem som spekulativa eller obevisade.


Det är viktigt att notera att tron på tidigare liv och relaterade erfarenheter varierar mycket mellan individer. Medan vissa människor hävdar att de har levande minnen av specifika tidigare liv, kanske andra inte resonerar med eller accepterar dessa begrepp.  Vanliga upplevelser från sessioner under hypnos kring tidigare liv och Quantum hypnos healing.

Man skulle kunna säga att alla har liknande upplevelser från sina tidigare liv, oavsett om man tror på det eller inte.

Man kan beskriva upplevelserna i tre olika nivåer och med olika intensitet.

 1. Förnimmelse av upplevelse: Vissa med stort kontrollbehov kan uppleva mer som att man hittar på själv, det som spelas upp i vårt medvetande under sessionen. Det känns som en egenskapad upplevelse, men när man frågar efter sessionen varför de valde just detta liv som dom berättade om precis, så blir det som oftast att man fått till sig något man inte förväntat sig. Kontrollbehov kan ligga till grunden för många olika fakta inom personen. Inte så ovanligt att det ligger tunga blockeringar, trauman och låser upplevelsen.
 2. Uppspelning i det inre: Andra kan få som en film som spelas upp för ens inre. Man kan förnimma att det spelas upp bilder och känslor, precis som att titta på en film, där man fortfarande kan känna sig som åskådare.
 3. Full närvaro: Om man har lätt för att släppa taget direkt för upplevelsen, så kan det bli som man är huvudrollsinnehavare i filmen som spelas upp i vårt inre, det kan bli starka upplevelser, där bl.a lukt, smak kan förnimmas.

Så det vanligaste är att man försätts i ett lugnt tillstånd, där man guidar klienten in i tidigare liv upplevelsen (Vi fokuserar på de liv som påverkar allra mest i nuvarande liv). När klienten kommer in i upplevelsen så börjar vi guida klienten genom upplevelsen. Terapeuten fungerar som en vägvisare på resan, klienten berättar under sessionen om sina nuvarande upplevelser som pågår. Det är därför viktigt att den som guidar, följer smidigt med i resan och kan se mönster och händelser som behöver komma fram utan att styra klienten in i det.

När vi nu kommit in i upplevelsen så börjar sessionen med att terapeuten ber klienten beskriva om den har skor eller är barfota, vilka kläder som bärs, omgivande miljö. Det är här sessionen börjar, klienten brukar uppleva olika förutsättningar. Vi förflyttar oss nu i detta liv framåt mot viktiga händelser som hänt och som kan påverka i nuvarande liv. Inte allt för ovanligt att det kommer upp situationer kring personer som finns i klientens närhet även i detta liv.

Vi tittar på vad som kan vara av vikt att förstå, när vi känner att vi är klara i det livet så fortsätter vi till dödsögonblicket för det livet. Det är vanligt att man beskriver hur man dör och om det är några runt omkring i dödsögonblicket. (Oavsett om man tror eller inte tror på reinkarnation). De flesta beskriver att man svävar upp från kroppen och stannar upp, när man når taket, för att se ner på kroppen och vilka som är där. Ungefär som att man måste bekräfta för sig själv att man lämnat kroppen.

Härifrån beskriver de flesta att man ser ett ljus som man följer in i som en tunnel, som för en ut ur jordens kraftfält ut i universum. Många tittar tillbaka på jorden på resan och beskriver upplevelsen av att det känns fritt och det går fort. När man kommer fram till slutdestinationen för resan så tas man oftast emot av någon ljusvarelse i form av en människa. Många känner igen den som tar emot och välkomnar själen hem och vidare in bland andra ljusa själar. Här upplever alla en lätthet och ett enormt lugn och stillsamhet. På denna plats får man stressa av innan det är dags att gå igenom det liv vi precis lämnat bakom oss. Vissa behöver undervisas för att förstå vad man skulle lära sig på sin livsresa man precis lämnat, medans andra får i uppdrag att undervisa de som behöver högre förståelse. Om det varit ett tungt och strävsamt liv så kan det bli att vi först behöver återhämtning och hamnar då på en lugn och trygg plats, som kan vara anpassad efter våra drömmar och önskningar när vi var jordbundna själar.

När det är dags för nya liv att utforskas så får vi göra ett möte med Rådet som hjälper oss på vår utvecklingsresa, i Rådet sitter det olika många individer som har olika uppgifter för att kunna hjälpa oss på bästa sätt. Ibland så kan det vara så att man behöver byta ut någon i Rådet för att få bättre förutsättningar för nästa liv. Efter detta så tilldelas vi liv som skall upplevas, ibland får vi vara med och bestämma och ibland blir vi nedskickade utan eget tycke. Innan nedgång till nya livet så får vi se vilka föräldrar/syskon/familj vi ska till, vi får även ett avtal där vi förpliktigar oss till upplevelser som vi skall uppleva och lära oss ifrån. Detta avtal är som BluePrint (Ritning) för oss i vårt nya liv.

Sen blir vi nedskickade till det nya livet, ibland så börjar upplevelsen redan i mammans mage och ibland kommer vi in senare i livet, lite beroende på vad som är viktigt att se och förstå för uppdraget.

När vi är emellan liven så kan man upprätta kommunikation med högre medvetande, som på olika sätt kan hjälpa till med helande och information kring klienten och dess förehavanden i nuvarande och tidigare existenser. Fördelen är att man kan få information kring vad som blockerats och varför, vilka händelser, samt hur man kan frigöra dessa.

Vi har valt att arbeta med Allvetandet och det för att vi märkt att den hjälp vi får inte ställer motkrav på vare sig terapeuten eller klienten. Man skapar alltså inget avtal med Allvetandet kring att få hjälp, vilket man kan få från andra medvetande grupperingar i universum. Vi har under åren fått många förslag från olika grupperingar att samarbeta, men då skulle vi göra gentjänster, vilket inte är ljusa energier längre. Det krävs stor kunskap och erfarenhet när man börjar jobba med utomstående energier, så dessa inte lägger in begränsningar eller blockeringar/krav på klienten. Det är detsamma med budskap som kommer denna väg, att förstå och kunna förlita sig på dessa. Det är ganska vanligt att många som tar emot budskap bara accepterar rakt av det budskap som kommer och inte ifrågasätter det överhuvudtaget. Tunga energier påverkar gärna genom budskap. Det som oftast blir tydligt i budskapen som kommer är hur dessa presenteras och på vilket sätt det framförs. Så det krävs kunskap från terapeuten för att inte luras och bara köpa alla budskap.

Efter sessionerna som är inspelade, så kommer det några dagar med frågor och funderingar. Många av dessa frågor är ju för att klienten ska sköta tolkningen själv. Men terapeuten ska också kunna hjälpa till med tolkningen.