Quantum Healing Hypnos

Dina mentala och emotionella samt fysiska problem kan du lösa med denna välbeprövade metod utformad av Dolores Cannon. Med Lifeforums healingtjänster kan du få hjälp att återställa balansen i både kropp och själ. Genom att aktivera ditt egna immunsystem och samarbeta med ditt super undermedvetna kan du uppleva helande på djupet. Låt oss guida dig på vägen till välbefinnande och inre frid.


På Lifeforum erbjuder vi andliga tjänster som är skräddarsydda för att ta hand om dina unika behov. Genom Dolores Cannons teknik tillhandahåller vi helande för kropp och själ. Med vår beprövade metod kan du hitta lösningar på dina mentala, emotionella och fysiska problem. Låt ditt eget immunsystem och super undermedvetande arbeta tillsammans med oss för att ge dig den inre balans och helhet du längtar efter.

Välkommen till Lifeforum - platsen för helande och förvandling.


Quantum Healing

 

Få tillgång till ditt (super subconsciousness) som vi kallar din egna kontakt med ditt egna allvetandet för healing av dina egna problem samt av det egna välbefinandet. Dina mentala och emotionella samt fysiska problem kan du lösa med denna välbeprövade metod utformad av Dolores Cannon. Du försätts i ett trance tillstånd där du får möta allvetandet som ger / kommer ge dig information och möjlighet till healing för både kropp och själ. Ditt eget imunsystem gör jobbet tillsammans med dig och ditt super undermedvetande.


Obs! vi utför inte någon åt dig utan din kropp får själv de verktyg som behövs för att lösa problemen. Vi fungerar mer som en GPS som talar om vilken väg som du skall välja ut efter de behov du angivit innan sessionen.

 

Tidigare livterapi som grund för Healing

 

Vårt allvetande är en dörr till din grundläggande inre kunskap för insikter och förståelse. Vi bär på alla svar inom oss själva. Du får veta vilken karma som påverkar ditt nuvarande liv och vilka du har ett karmiskt förhållande till i detta livet. Får förståelse för vem du igentligen är och vilka dina egenskaper är, du kan alltså få uppleva helt fantastiska äventyr.

 

Dolores Cannon har utbildningar runt hela världen i sin egen utvecklade teknik som hon började med på -60 talet.

 

 

Vilka delar kan vi kommunicerar med?

 

Vi kommer kommunicera med flera olika nivåer inom ditt super undermedvetna!

- Själen: som är grunden till vår existens här på jorden.

- Egot: skyddet för själen. Lägger blockeringar kring starka händelser etc som kan skada själen.

- Fysiskakroppen: de delar som kommit med i generna, det som format kroppen samt gamla mönster som är med ärvda från uppväxt och tidigare existenser.

- Sub personligheter: delar av själen som fastnar i tidigare händelser som egot skyddat.

- Högre jaget: Själens kommunikationscentral som styr signaler till kroppen.

- Guider: hjälpare som finns där dagligen för att hjälpa själen och kroppen i vardagen.

- Själagrupp: de som hjälper varandra under olika livstider, som ett team för att vi ska kunna utvecklas.

- Rådet: de som finns som övergripande ansvariga för att hjälpa själen i livet på jorden.

-super subconsciousness eller Allvetandet: Det råd som styr över alla dessa delar. Här kan vi få svar på vad som håller oss tillbaka eller hindrar oss, de kan även hjälpa dig att självläka dina problem.

 

Vad kan du förvänta dig

Många klienter rapporterar direkta fördelar med deras hälsa och är förvånade över vilka resultat som kan uppnås när man går igenom tidigare liv och Quantum healing Hypnos. Vissa klienter går på flera sessioner för att komma i kontakt med sitt allvetande för att vinna de fördelar detta medför. Med Dolores Cannons metod förbättrar vi dina möjligheter till effektiva önskade resultat. Vi spelar självklart in din session så du får med dig en inspelning för att du bättre ska kunna ta till dig det som kommer fram som svar på dina frågor.

Utövaren av Quantum Healing Hypnosen kommunicerar dina frågor och önskemål under sessionen, det är därför viktigt att man har tänkt igenom innan vad som är viktigt som man vill jobba med under sessionen.


Vad förväntas av dig

Vi kan aldrig tvinga in någon i hypnos, det är ett tillstånd som lättast uppnås om man kan slappna av ordentligt.

Ett vanligt problem är att man lägger in rädsla om att förlora kontrollen och på det sättet låser sig från upplevelsen av hypnos. Nej du kan inte fastna i hypnos. Om du är van att meditera, har lätt att koppla bort omgivningen så är det ett stort plus. Skriv ner vad du behöver jobba med, lägg intentionen att du vill lösa detta i ditt eget system. Som terapeut så gör vi inte jobbet åt dig, så du måste äga dina problem. Så kan alla få en fantastisk upplevelse, Nej det finns de som blockerar sig själva från att hjälpa sig själva. Om det ligger tunga blockeringar eller trauman i grunden så ta upp det innan. Det kan även vara begränsande om man tagit medicin innan hypnosen, då det kan göra det svårare att fokusera inåt. Välj då tid med omsorg.

Alla kan vända sig inåt och möta sig själv, så det är inte ett problem om man inte själv blockerar.

Berätta gärna innan sessionen vad du förväntar dig för upplevelse, men även efteråt att titta på det som kommit fram. Det väcker ju ganska många okända upplevelser hos klienten, men det är fortfarande klientens egna upplevelser, så det kan vara svårt för terapeuten att tolka och fullt förstå det som kommit upp under sessionen. Men du kan alltid skicka email efter sessionen för att dela, fråga och förhoppningsvis få större insikt i det som du själv fått bearbeta i ditt eget system.


Hur lång session kan jag förvänta mig?

 

Kan man säga något exakt innan, nej:

Men generellt är en session 3 timmar totalt, där ca en halvtimme går åt till genomgång av frågorna och problemen som ska adresseras under sessionen.

Det är klienten som är kommunikatören under sessionen, som får kanalisering av budskap och helandet.


Under en sådan sesison så behandlas följande:

- Genomgång med klientens av problem och önskemål.(som klienten har med sig till sessionen)

- Tidigare liv regression med frigörande av känsloblockeringar från tidigare liv.

- Kontakt med allvetandet där klienten och allvetandet utför all healing för klienten.

- Terapeuten gör inget arbete på klienten under sessionen. det får bokas i separat session.


Beskrivning av kontakten med super undermedvetande/allvetandet/källan till allt liv.

Kontakten etableras under meditativt transtillstånd genom klienten. Klienten lånar ut sin röst till allvetandet.

 

Allvetandet/super subconsciousness

- vet allt om personen både i detta liv och i alla tidigare liv.

- vet också allt om alla i dess närhet.

- kan beskriva exakt var blockeringar sitter och frigöra dessa.

- kan förklara varför händelser och saker sker.

- kan förklara vad livskontraktet innebär och hjälpa till att frigöra punkter.

- dom kan svara på frågor kring alla jordeliv och icke jordeliv samt hur många man levt.

- dom kan förklara var man har sitt ursprung.

- alla värdsliga frågor kan besvaras om det anses nödvändigt.

- dom kan även beskriva problemen med chakran och om det behöver balanseras Så hjälper dom till med det.

 

Hur upplever klienten en session. (Förutsatt att klienten kan släppa kontrollen och inte blockera kontakten)

 

Det finns egentligen tre olika kontakt nivåer på kommunikationen. Dessa beror tillvis del på klientens öppenhet.

1. Det känns som man pratar själv men orden stämmer inte med vad man normalt använder och sen pratar man om sig själv i tredje person.

2. Det känns som man sitter bredvid och lyssnar på konversationen mellan terapeuten och allvetandet. Konversationen pågår och allvetandet använder klientens röst och nu kan det förekomma att klienten inte kommer ihåg allt som sägs, därför så spelas samtalet in så klienten kan gå igenom materialet senare.

3. Nu kopplas klienten bort helt. Det kan förekomma att klienten hör några få ord ibland. Klienten känner ändå att det är okey, för allvetandets intentioner är alltid att vara i ljuset och hjälpa.

 

Så det kan kännas konstigt att någon säger saker genom ens kropp. Detta kan liknas med kanalisering. Den största skillnaden är att under en kanalisering så sker kontakten genom en medial person. Varje person har ett filter som filtrerar signalerna och dessa måste tolkas och det är inte alltid som tolkningen är den samma från person till person. Så informationen vi får igenom som är ämnad för klienten filtreras och tolkas direkt av klienten, detta ger mindre risk för fel i informationen samt att klienten känner att det är information anpassad för klienten.

 

Skeptisk, Ja varför ska man inte vara det?

Det blir svårt å förklara hur allt även det som hållits hemlig kan nås genom allvetandet. När man blir övertygad att det som kommer faktiskt är riktig information och det är klientens information så blir allt mycket tydligare.

unsplash