Utbildningar


Utbildningsprogram ABRT - Transcendental Energi HealingUtbildning träning
Personliga möten
IMG_7476
EE-Lifeforum-230326-1889-webb
EE-Lifeforum-230326-1909-webb
Utbildningsprogram

Grundläggande utbildningsprogram för att förstå och att arbeta med Transcendental Energi HealingKurserna är uppdelade så att alla kan finna en nivå som passar deras egen utveckling.

Tanken med kurserna är att de ska ge en anpassad grund, för ökad förståelse samt vilka verktyg som kan användas för att möjliggöra goda resultat för den egna utvecklingen men även för arbete med klienter.


Med en högre förståelse så kommer även resultaten.

Förkunskaper kring andlighet är ett plus men inte nödvändigt för grundkurserna. För att klara fördjupningskurserna så krävs att man är öppen för nya perspektiv, vi kommer påvisa varför och på vilka sätt vi kan nå effektiva resultat.

Målet med utbildningarna är att ge nya verktyg som ger större möjlighet för personlig utveckling.

Efter att man genomfört grundkurserna så börjar arbetet med att förstå hur vi kan påverka och arbeta mer med energier som verktyg.


Som Einstein sa ”Allt är energier” och allt kan transformeras.


Fördjupningskurserna är anpassade för den som verkligen vill arbeta på djupet med sin egen utveckling samt med klienter.

Vi tittar på hur forskningen kring kropp, medvetande, sjukdomar har förändrats och hur vi kan bidra till nya sätt att hjälpa utvecklingen framåt.

 

Grundkurs - steg 1 med Anders Knutas

Hur fungerar människans energisystem, vad medför blockeringar och hur frigörs blockeringar?

Energiband och dess påverkan på individer.

Vilka energier påverkar människan och varför?

Hur och varför uppstår psykisk/fysisk ohälsa?

Vad är själen och egot, vad är deras roll i människan?

Fördjupning i sinnestillstånd och hur dessa kan användas.

Enklare verktyg och en del övningar och verktyg.


Vi fördjupar oss i den flerdimensionella naturen av andligt uppvaknande, dess olika stadier, utlösare och resultat, samtidigt som man undersöker dess potentiella inverkan på individers psykologiska, emotionella och fysiska välbefinnande. Genom en utforskning av samtida forskning, forntida visdom och personliga mål strävar vi efter att ge en övergripande förståelse för andlig uppvaknandes betydelse för att främja personlig tillväxt, främja anslutning och forma sin nya världsbild.


Vi belyser de utmaningar och möjligheter som är förknippade med andligt uppvaknande och föreslår strategier för individer att navigera och integrera denna transformativa process i sina liv.


Andligt uppvaknande är en process av djup självupptäckt och inre omvandling som överskrider religiösa tillhörigheter och kulturella sammanhang. Medan andlighet har varit en central aspekt av mänsklig existens i århundraden, representerar andligt uppvaknande ett ökat medvetandetillstånd, ofta åtföljt av en förändring i uppfattning, övertygelser och värderingar.


Denna utbildning syftar till att belysa de invecklade aspekterna av andligt uppvaknande, inklusive dess utlösare, stadier, psykologiska konsekvenser och dess bredare betydelse för personlig tillväxt och holistiskt välbefinnande.

 

 

Fördjupning - steg 2 med Anders Knutas


Förståelse för hur och varför kroppen skapar blockeringar, speglingar, reflexer, mönster.

Vilka verktyg fungerar och hur kan man skapa förändringar.

Hur hjälper man personer med olika symptom?

Djupare förståelse för hur hjärnan/kroppen fungerar och varför vi kan skapa sjukdomar.

Hur jobbar man effektivt med frigörande processer, självhjälps övningar.

Att se människokroppen ur ett andligt perspektiv innebär att man betraktar kroppen som mer än bara en fysisk enhet utan som ett kärl för medvetande, känslor och anslutning till en högre eller djupare verklighet.

Olika andliga traditioner och trossystem erbjuder olika tolkningar av människokroppens betydelse och dess förhållande till den andliga världen.

Många andliga traditioner betraktar människokroppen som ett heligt tempel som rymmer själen eller anden.

Detta perspektiv betonar vikten av att ta hand om kroppen och behandla den med respekt, eftersom det är fordonet genom vilket själen upplever den fysiska världen.

Vissa andliga övertygelser hävdar att människokroppen är en manifestation av gudomlig skapelse, och därför är varje individ ett unikt uttryck för det gudomliga. Denna uppfattning betonar kroppens inneboende andliga natur och potentialen för andlig tillväxt och förverkligande genom kroppens erfarenheter.

Olika andliga traditioner, såsom hinduism och buddhism, beskriver kroppen som innehållande energicentra (chakran) och kanaler (nadis) genom vilka livskraftenergi (prana eller chi) flyter. Att balansera och harmonisera dessa energicentra tros förbättra andligt välbefinnande och underlätta andligt uppvaknande.

 

Expert - steg 3 med Anders Knutas


Hur kan vi ta in hjälp från högre väsen, makter för att starta helande processer i kroppen.

Hur lär man sig känna igen energier och hur man möter dessa.

Hur kan vi utvecklas och bli högre utvecklade.

Hur kan man programmera om systemet.

Denna fördjupning ger större förståelse för undermedvetandets och kroppens påverkan på hälsan.

Hur fungerar signalsystemet och hur man kan om strukturera/leda signalerna förbi blockeringar.


Begreppen mörka och ljusa energier förekommer ofta i olika trossystem, andliga metoder och kulturella traditioner, var och en med sina egna nyanserade tolkningar och betydelser. Det är viktigt att notera att dessa begrepp kan variera mycket beroende på det specifika sammanhang och trossystem där de används.

I många andliga och metafysiska trossystem används termerna "mörka" och "ljusa" energier ofta metaforiskt för att beskriva motsatta krafter eller egenskaper. "Ljusenergi" är vanligtvis förknippad med positiva, upplyftande och harmoniska egenskaper som kärlek, helande, upplysning och andlig tillväxt. Å andra sidan är "mörk energi" ofta förknippad med negativitet, rädsla, okunnighet och destruktiva tendenser.

Dessa energier är inte nödvändigtvis knutna till fysiskt ljus eller mörker utan symboliserar snarare existensens dualitet och samspelet mellan positiva och negativa aspekter av livet. Praxis i dessa trossystem innebär ofta att man försöker balansera och anpassa sig till "ljusa" energier medan man arbetar för att övervinna eller omvandla "mörka" energier.


Hur kan vi lära oss att känna in och arbeta med tunga energier? Verktyg och tekniker som kan hjälpa på olika nivåer av problem.

Vilken teknik passar bäst till olika typer av blockeringar och energier?


Hur kan vi länka alla dessa steg samman för att nå bästa resultat för klienter?

Denna nivå är det många olika övningar och tips ingår.

Denna är mer inriktad till de som hållit på med olika healing arbeten tidigare och vill lära sig lita på sin egen kraft och kunskap.


Högre utbildning 4 – Att leva eller överleva tills döden uppstår.

  1. Vad innebär det att leva?
  2. Vad kännetecknar att man lever?
  3. Kan vi vara säkra på att vi lever?
  4. Vad händer när vi dör?
  5. Vad händer när vi kommer tillbaka från döden?

 

Allt sker just nu, i varje stund skapas en ny du!

Detta påverkas av andra dimensioner som vi valt att kalla tidigare upplevelser och kommande upplevelser som alla skapas just nu. Så dina val du nu skapar är inte bara din framtid utan även det som varit. Detta tillstånd ger ett enhetstänkande och ett konsekvenstänkande utanför tid och rum. Dina val du gör nu, manifesterar du nu! Så från tanke till manifestation är bara just nu.

Den fysiska kroppen är den materiella aspekten av en individ som omfattar alla biologiska strukturer, system och organ som möjliggör liv och funktion. Det fungerar som det kärl genom vilket människor interagerar med och upplever den fysiska världen.


Den fysiska kroppen är ett komplext nätverk av system som arbetar tillsammans för att utföra viktiga funktioner som andning, matsmältning, cirkulation, immunsvar och reproduktion. Dessa funktioner är nödvändiga för överlevnad och underhåll av livet.


Högre utbildning 5 – Hur fungerar hjärnan och nervsystemet i den fysiska kroppen.


Djupt fokus på hjärnan och nervsystemet spelar en central roll för att kontrollera och samordna olika fysiologiska och kognitiva funktioner i kroppen.

Anatomi och struktur för att förstå hjärnans och nervsystemets struktur är grundläggande. Hjärnan består av olika regioner, såsom storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen, var och en ansvarig för specifika funktioner. Nervsystemet inkluderar centrala nervsystemet (CNS), som omfattar hjärnan och ryggmärgen, och det perifera nervsystemet (PNS), som inkluderar nerver som sträcker sig över hela kroppen.

Neuroner är de grundläggande byggstenarna i nervsystemet. Att studera deras struktur och funktion, liksom mekanismerna för signalöverföring genom synapser, är avgörande. Detta inkluderar ämnen som åtgärdspotentialer, neurotransmittorer och neurala nätverk.


Funktionella områden i hjärnan och de olika funktionella områdena i hjärnan som ansvarar för uppgifter som motorisk kontroll, sensorisk uppfattning, språkbehandling och högre kognitiva funktioner. Att förstå hur dessa områden fungerar tillsammans är viktigt för att förstå hjärnans funktion.


Neurologiska störningar och de olika neurologiska störningar som kan påverka hjärnan och nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, epilepsi och multipel skleros. Dessa tillstånd innebär avvikelser i nervsystemets struktur eller funktion.


Psykologiska och kognitiva processer om hur hjärnan och nervsystemet är involverade i psykologiska och kognitiva processer som minne, känslor, beslutsfattande och medvetande.

Neuroimaging-tekniker för att se de mer avancerade neuroimaging-tekniker, som ger insikter i hjärnans struktur och funktion. Dessa tekniker har revolutionerat vår förståelse av hjärnan.


Neuroplasticitet om hur begreppet neuroplasticitet, som hänvisar till hjärnans förmåga att anpassa sig och förändras under hela livet. Att förstå detta fenomen har konsekvenser för lärande, rehabilitering och återhämtning från hjärnskador.


Tänk på utvecklingen av nervsystemet hos spädbarn och hur det förändras med åldern. Effekterna av åldrande på hjärnan och potentiella åldersrelaterade neurologiska tillstånd är viktiga ämnen.


Djupt fokus på hjärnan och nervsystemet kan leda till betydande framsteg när det gäller att förstå det mänskliga sinnet, beteendet och behandlingen av neurologiska och psykiatriska störningar. Det är ett mångfacetterat fält som kombinerar anatomi, fysiologi, psykologi och teknik för att avslöja komplexiteten i hjärnan och nervsystemet.

 

  

Föreläsningar i Norrtälje annonseras ut under nyheter och på sociala medier.


Bokning sker via hemsidan och bokatid på bokadirekt. 


Intresseanmälan görs på email till info@lifeforum.se med namn och kontaktuppgifter 

Vi planerar följande datumför 2023:

                 

Steg 1        2024-02-17/18   9:30-17:30   Pris inkl lunch och fika 5995:-/pers Norrtälje

 

Steg 2        2024-02-09/10   9:30-17:30     Pris inkl lunch och fika 5995:-/pers  Norrtälje

                 

Steg 3-4        2024-04-13/14    9:30-17:30     Pris inkl lunch och fika 5995:-/pers Norrtälje

 

Steg 5              2024-05-4/5      9:30-17:30     Pris inkl lunch och fika 5995:-/pers Norrtälje


OBS! om du tidigare gått våra kurser så kan du nu komma med för att uppdatera dig, mot en kostnad av 1995 kr för varje kurs du tidigare deltagit på.


Du som gått våra kurser tidigare och vill uppgradera dig, så kan du göra det genom att boka med

malin@knutas.se till kraftigt rabatterade priser.


hypnos grundkurs  1  pris 3495 kr/ pers , Norrtälje   10:00-17:30

hypnos fördjupning 2 pris 3495 kr/pers Norrtälje    10:00-17:30


Bokning sker via hemsidan och bokatid på bokadirekt.


OBS! Hotell Roslagen på gångavstånd (ca 300m) från våra lokaler, eller så finns det camping inom 2 km från lokalen. Om man väljer buss så finns det direktbuss från Stockholm linje 676 stannar på campus Roslagen som ligger 400 m från lokalen. P-Platser finns utanför, som är avgiftsbelagda, vid infartsparkeringen är det gratis och det är ca 400 m från lokalen.