Soul Centered Healing

Soul-Centered Healing

Det är ett synsätt som erkänner varje person som inte bara en fysisk varelse

utan även som en psykisk där vi möter andeväsen och dess närvaro.


Precis som infrarött ljus, så går dessa dimensioner av vår själs existens utanför

ordinarie medvetande. Vi kan säga att de är på en annan oktav.


Ändå lever vi och interageras i dessa dimensioner av medvetande,

lika säkert som vi gör i den fysiska verkligheten.


Och lika säkert, kan de påverka oss på sätt som vi inte alltid är medvetna om.


Soul-Centered Healing erkänner att det finns företeelser, villkor, entiteter och energier som är verksamma på dessa subtila nivåer och som kan orsaka en person pågående problem, smärta eller förvirring.


Detta inkluderar till exempel, sub-personligheter som utlöses och reagera på vad som händer i

vardagens verklighet. Dessa är delar av jaget som skapas under erfarenheter av tidiga trauman, som fortsätter att existera och påverka en person på omedvetna nivåer.


De är beskrivs oftast som att ha ett eget sinne för sig själva och kan styra människor.

Andra fenomen inkluderar påverkan eller trakasserier av andliga enheter, eller möten med dimensionella varelser.


De inkluderar tidigare liv influenser som är kännbara eller bryter igenom in i ens nuvarande medvetande. Tidigare liv, till exempel, är ofta inblandade när en relation har blivit tilltrasslad och destruktiv. Det är inte heller ovanligt på dessa nivåer för att hitta folk som känner sig blockerad eller frånkopplad från sin egen själs-grund energi, som känner hopplöshet och kärleksproblem, eller är förtvivlade.


Med specifika metoder och protokoll, kan Soul Centered Healing hjälpa en person tillträde och arbete på dessa nivåer när det behövs för läkning och upplösning. Målet med Soul-Centered Healing är att hjälpa en person att bli klar, centrerad, och självsäker. Det innebär att leva i nuet med vetskapen om att man är en varelse av ljus och medveten om sina val. Detta sker genom en process för att identifiera och lösa de omedvetna källor till smärta och konflikter, oavsett om de kommer inifrån en persons egen inre värld, eller utifrån.


Tom Zinser. utvecklare av denna teknik.

Tom är en hypnoterapeut och andlig rådgivare, nu pensionerad från sin kliniska praktik. 1987 var han klinisk psykolog med inriktning mot hypnos och behandling av dissociativa störningar. Detta inkluderade multipel personlighetsstörning (nu märkt som DID (Dissociative Identity Disorder), posttraumatisk stressyndrom (PTSD) och de klienter som misshandlades som barn och ungdomar. I augusti samma år träffade han Katharine, en kvinna som kanaliserade en andlig enhet vid namn Gerod. Hon erbjöd honom en session med Gerod och han tackade ja. Han var så imponerad av informationen som Gerod gav. Han bad Katherine om en till session, och sedan en till. Informationen Gerod gav honom pekade på en kraftigt utökad syn på sinnet och själen och vad som kan hända på inre nivåer för att orsaka en person smärta eller ångest. Gerod gav också information om specifika klienter och förslag på behandling. Inom ett halvår etablerade han och Gerod ett samarbete som fortsatte i femton år.

Dessa ligger till grund för tekniken Soul Centered Healing.

unsplash