Soul Centered Healing

Soul-Centered Healing

Det är ett synsätt som erkänner varje person som inte bara en fysisk varelse, men även som en psykisk samt andeväsen närvaro.

Precis som infrarött ljus, så går dessa dimensioner av vår själs existens utanför ordinarie medvetande. Vi kan säga att de är på en annan oktav.

Ändå lever vi och interageras i dessa dimensioner av medvetande, lika säkert som vi gör i den fysiska verkligheten.

Och lika säkert, kan de påverka oss på sätt som vi inte alltid är medvetna om.


Soul-Centered Healing erkänner att det finns företeelser, villkor, entiteter och energier som är verksamma på dessa subtila nivåer och som kan orsaka en person pågående problem, smärta eller förvirring. Detta inkluderar till exempel, sub-personligheter som utlöses och reagera på vad som händer i

vardagens verklighet. Dessa är delar av jaget som skapas under erfarenheter av tidiga trauman, som fortsätter att existera och påverka en person på omedvetna nivåer. De är ofta beskrivs som att ha ett sinne för sig själv.

Andra fenomen inkluderar påverkan eller trakasserier av andliga enheter, eller möten med dimensionella varelser. De inkluderar tidigare liv influenser

som är kännbara eller bryter igenom in i ens nuvarande medvetande. Tidigare liv, till exempel, är ofta inblandade när en relation har blivit tilltrasslad och destruktiv. Det är inte heller ovanligt på dessa nivåer för att hitta folk som känner sig blockerad eller frånkopplad från sin egen själs-source energi,

som känner hopplöshet och kärleksproblem, eller är förtvivlade.


Med specifika metoder och protokoll, kan SCH hjälpa en person tillträde och arbete på dessa nivåer när det behövs för läkning och upplösning. Målet med Soul-Centered Healing är att hjälpa en person att bli klar, centrerad, och självsäker. Det innebär att leva i nuet med vetskapen om att man är en varelse av ljus och medveten om sina val. Detta sker genom en process för att identifiera och lösa de omedvetna källor till smärta och konflikter, oavsett om de kommer inifrån en persons egen inre värld, eller utifrån.unsplash