Lisa Lidberg

Vägledande samtal, hypnos & kognitiv testning.

Legitimerad psykolog


Jag har ett stort intresse och engagemang för människor vilket en gång i tiden ledde mig in på banan som psykolog. Samtidigt har jag alltid haft ena foten i det andliga. Jag upplever att min intuition och andliga inkänningsförmåga har varit till stor hjälp i mötet med människor, såväl i mitt arbete som i mitt vardagsliv. Att kunna se och förmedla saker ur ett större perspektiv och sammanhang, utifrån ett positivt och hoppfullt förhållningssätt, upplever jag har varit värdefullt i mötet med människor som befunnit sig i svåra eller utmanande livssituationer.

 

Jag har arbetat som psykolog i snart 18 år, huvudsakligen inom sjukvården. Jag har arbetat med såväl stödsamtal och kortare samtalsbehandling som med utredning av personer med fysisk och psykisk ohälsa. Jag har genom åren mött människor med i stort sett alla möjliga tänkbara fysiska och psykiska sjukdomar och har stor erfarenhet av att möta människor i kris, sorg, utmattning, ångest, depression o s v. 

Jag har också jobbat med utredning av olika typer av minnessvårigheter till följd av t ex utmattning, PTSD, ADHD m m och lärt mig skilja på hur dessa svårigheter kan se ut i kognitiva tester jämfört med inverkan av t ex hjärnskada eller tidig demens. 

 

Jag har även ägnat mig en del åt forskning, bland annat som doktorand inom psykoneuroimmunologi, läran om hur hjärnans funktion och beteendet inverkar på immunförsvaret, på Osher centrum för integrativ hälsa på Karolinska Institutet. Jag är intresserad av hälsa ur ett holistiskt perspektiv och ser värdet i hur metoder från alternativmedicin kan användas som komplement till traditionell sjukvård. Jag är övertygad om att fler av dessa metoder så småningom och i takt med framväxandet av seriös forskning kommer att kunna integreras i traditionell sjukvård, såsom redan skett med t ex medicinsk yoga, mindfulness, kiropraktik m m. 

 

Under senare år har jag främst arbetat med personer som varit sjukskrivna under en längre tid och där man behövt en djupare förståelse kring såväl funktionsbegränsningar som orsaker till varför de trots olika behandlingsinsatser har svårt att komma tillbaka till en fungerande vardag och yrkesliv. Inte sällan har det visat sig att det funnits svåra, obearbetade upplevelser i bakgrunden, som på olika sätt fortfarande påverkar eller begränsar. Min erfarenhet utifrån detta arbete är att en hel del såväl psykiska som kroppsliga sjukdomar och tillstånd åtminstone till viss del påverkas av obearbetade händelser, som i sin tur inverkar på personens förhållningssätt, beteende eller tankemönster i vardagen. Jag tror helt enkelt att det är få sjukdomar eller besvär som inte har någon form av psykosomatiskt inslag, även om sjukvården i stor utsträckning fortfarande tenderar att skilja mellan fysisk respektive psykisk sjukdom. Här tror jag att alternativa och integrativa medicinska metoder har en viktig funktion att fylla, då dess utövare ofta arbetar mer utifrån ett helhetsperspektiv. 

 

Som psykolog är jag utbildad inom psykodynamisk terapi och har även vidareutbildat mig inom tredje vågens KBT (ACT, mindfulness m m). Därtill har jag genomgått ett flertal kurser och utbildningar inom hypnos, senast grundutbildning i klinisk hypnos för vårdpersonal.

 

Jag brukar få höra att jag är en varm, omtänksam och inkännande person som får människor att känna sig trygga, sedda och förstådda. Jag har genom åren jobbat mycket inom ramen för olika typer av utredning, vilket inneburit att jag ofta träffat personer vid ett eller ett par tillfällen. Jag upplever dock att dessa enstaka möten ändå ofta inneburit en terapeutisk och läkande upplevelse för de jag träffat; det är åtminstone den feedback jag har fått - liksom önskemål om att ta emot klienter för samtal privat. Tyvärr har jag inte haft möjlighet till det förrän nu, men ser mycket fram emot att få göra det inom ramen för Lifeforum.

 

Jag kommer att erbjuda vägledande samtal utifrån ett helhetsperspektiv, med stor lyhördhet och flexibilitet inför dina individuella behov, önskemål och förutsättningar. Det kan handla om alltifrån att bolla vardagliga bekymmer och svårigheter till att utforska andliga, själsliga eller existentiella frågeställningar och upplevelser och hur dessa kan förstås och integreras. Vi kan även gå djupare och titta på tidigare livshändelser som eventuellt ligger kvar och hindrar möjligheterna till ett liv i glädje, flow och psykiskt välbefinnande. Jag använder min intuition och inkänningsförmåga i samtalet och tillsammans tittar vi på vad du behöver för att komma vidare i livet. 

 

Det finns även möjlighet till samtalsterapi, för personlig utveckling eller för att arbeta med något eller några specifika problem eller svårigheter under en kortare eller längre tidsperiod. Sessionerna kan även inkludera avslappningstekniker som guidad vägledning, mindfulness eller hypnos, om detta är önskvärt och bedöms lämpligt. 

 

Det går även att boka specifika sessioner för regressionsterapi/hypnos (obs, på plats i Värmdö eller Norrtälje), där vi har möjlighet att gå ännu djupare och utforska tidigare livshändelser och skeenden. 

Är du intresserad av detta kontakta mig på lisa@lifeforum.se.

 

För den som önskar kan jag även erbjuda kognitiv testning av minne, koncentration, uppmärksamhet, planeringsförmåga m m samt ge råd och information kring hur individuella styrkor och begränsningar inom dessa funktioner kan inverka på vardag och yrkesliv. Min långa erfarenhet av neuropsykologisk testning gör att jag även kan upptäcka eventuella avvikelser, liksom om någonting skulle behöva utredas vidare.