Healing

På Lifeforum erbjuder vi en rad andliga healingtekniker för att föra in glädje, positivitet och ljus i ditt liv. Vi har lång erfarenhet inom området och har sett fantastiska resultat genom våra olika tekniker. Låt oss hjälpa dig att uppnå inre balans och kärlek genom våra holistiska behandlingar och sessioner.

Healing på många olika nivåer och tekniker

Healingtekniker vi använder.


Det finns olika sätt att jobba med healing. Vi har valt att jobba med lite olika tekniker.


Transcendental Energihealing bygger på att man jobbar med inkänning av energiflödet I kroppen. Sedan kommunicerar man med de olika delarna som blockerar energisystemen. Tekniken är utvecklad I samförstånd med andra intelligenta varelser.


ABRT utvecklat av Anders Knutas för att med olika tekniker nå snabbare resultat. Det är ett starkt verktyg där man läser in energier, blockeringar, som erkänner olika former av energier som grund för ohälsa. När vi finner grunden till problemet så släpper symptomen. Ger oftast en snabb och effektiv session.


Soul Center Healing bygger på att man använder hypnos och jobbar i lugn takt fram resultat för att frigöra blockeringar, andar, entiteter.


Quantum healing Hypnos är ett starkt verktyg där man jobbar med klienten under hypnos. Vi går ner i tidigare liv och försöker upprätta en kontakt med högre väsen för hjälp att hitta och frigöra blockeringar.


Frigörande Healing är mer en teknik för att avlägsna tunga energier, demoner etc.


Distanshealing är som det låter jobb på distans. Klienterna upplever oftast att avståndet inte spelar någon roll när man jobbar med energier.


Vi jobbar även med djurhealing och inkännande av problem de upplever. 


Meditation för att nå högre inre lugn och närvaro.

 

unsplash