Att bli feltolkad av TV4 & Aftonbladet

Vi kommer gärna med  vår tolkning.


Under vårmässan 2023 så blev vi under Harmoni Expo kontaktade av TV4 och Frida Jareteg på Kalla fakta, de utgav sig för att vilja göra en dokumentär kring andligheten i Sverige.


Under nästan 2 timmar så filmade och intervjuade man oss på plats på Värmdö, vi gick även med på att göra en inspelning under sommaren med tv4. Vi ställde även frågan vad dokumentären skulle handla om, vilket man inte vill svara på. Efter lite drygt 200 frågor så klippte man ihop en film där Lifeforum är en del.


Det är många som säger att vi har fel och är hemska i det som kommit fram under interjun, men ingen har kunnat bevisa motsatsen för oss.

Kom gärna bevis för att vi har fel, så ska vi absolut överväga att släppa den kunskap vi fått de senaste 15 åren.

För mig Anders Knutas VD/ Lifeforum Sweden AB, blir det väldigt tydligt vad man har för avsikt med det som går ut i TV/Tidningar/organisationer. Under pandemin så funderade jag en hel del på hur det kunde uppstå så många olika teorier och vinklingar. Jag är till grunden väldigt nyfiken och ifrågasättande, men har min grund i sanningen, jag försöker se vad som känns som min sanning i det som kommer upp. Det gör att jag inte kan bara acceptera en version av något utan söker efter så mycket fakta som möjligt för att bilda mig en egen uppfattning/tolkning.


När vi möter våra kunder så är fokuset på att jobba med deras egen förändring till något bättre, många av de som söker vår hjälp, kommer från en känsla att den hjälp de sökt tidigare inte upplevts som att det fungerat och nu  utan söker något annat. Vi hjälper många av dem som tappat tron på systemet och söker vägar för att finna vägen tillbaka till att leva.


Under vårens mässa Harmoni Expo i Solna så blev vi bemöta av TV4 och reportern Frida Jareteg, hon utgav sig att vara från TV4 och där för att göra en dokumentär om andligheten. Eftersom jag anser att vi inte har något att dölja så gick vi med på en kortare intervju på mässan. TV4 gick och filmade under en långtid i vår monter och följde med in på en föreläsning på eftermiddagen med Anders & Malin Knutas. Vi talade om för deltagarna att TV4 var med för att göra en dokumentär om andlighet, då en av besökarna ställer frågan till Frida J, för ni har väl inte för avsikt att smutskasta andligheten och Lifeforum. TV4 lämnar straxt innan vi avslutar föreläsningen. Flera av besökarna, kommer fram och frågar mer om just TV4as närvarande. Jag beskriver att vi har inget att dölja kring detta.


TV4 återkommer under våren och vill göra en intervju med Lifeforum och Anders Knutas, eftersom vi inte anser oss ha något att dölja så går vi med på den intervjun under sommaren 2023. Frida Jareteg kommer med fotograf och ytterligare en person. Allt börjar med att man filma på plats när man kommer in i lokalen och visa hur vi sitter och jobbar under normala omständigheter. Så det filmas i det rum där vi sitter och har sessioner med våra klienter. För tv4 vill visa i dokumentären hur vi gör i vår normala vardag. Malin ställer en direkt fråga till Frida, berätta mer om dokumentären? Svaret blir från Frida, Vi har märkt att spiritualiteten är större än någonsin. Anders Knutas svarar då, Spiritualiteten har alltid funnits där men avdramatiseringen har kommit de sista åren. Malin fyller på med, det gör ju. Här blir hon avbruten av Frida med: vad menar du med avdramatiseringen? Jag fortsätter: Förr var det så förknippat med häxjakt, bara 10-15 år sedan bland människor så blev man utfrusen direkt. Bort knuffad från samhället. Men är annorlunda nu så folk tog avstånd. Idiot förklarad gång på gång. Det är inte så det fungerar nu. Idag är det annorlunda. Många kommer och vet att man håller på med andligheten och vill veta mer, svängningen 2014 gjorde att en massa människor som blev nyfikna. Många barn och ungdomar idag är väldigt andliga, för dem är det här naturligt. Frida fortsätter att fråga kring ämnet.


Vi blev ju varnade innan att det kanske var Kalla Fakta som skulle komma på besök, eftersom flera andra inom andligheten hotat oss kring detta. De hoten var riktade mot Karin Jonsson som är inhyrd konsult hos Lifeforum. Efter en Live sändning på sociala medier som Karin hade gjort under sitt eget företag, så förklarade hon hur hon ser på det som inom andligheten diskuteras som uppstigningen till 5 dimensionen. Där anger hon att många människor kommer lämna livet. Det går självklart att tolka detta precis hur som helst. Efter att ha pratat med Karin om detta, så fick jag klart för mig att hon menade den så kallade uppstigningen, som är en vedertagen uppfattning inom vissa andliga kretsar.


Vi i Lifeforum försöker snarare vara mer i nuet och inte spekulera på det sättet. Men det är ju upp till var och en att ha sin tro, varför vi även jobbar med alla typer av människor från olika kulturer, religioner, samhällsklasser etc. Efter samtalet med Karin och den polisanmälan som gjordes mot den gruppering som hotade henne på olika sätt, samt hotade med att de skulle se till att TV4 / Kalla Fakta skulle komma och hänga ut oss. Jag har frågat Frida skriftligen om vilka som givit henne uppdraget att gå på just oss, det får hon inte säga säger hon. Men det är ju tydligt att det finns anmälningar som vi undrar över. Vidare i konversationen så har jag vid upprepade tillfällen sagt till TV4 att sända sanningen, tyvärr så misslyckas man med det och skapar istället en konspiratorisk inställning mot andligt intresserade och smutskastar alla genom denna TV produktion.

 

Kolla dina källor. Om du är tveksam, dela inget. Stoppa spridningen.

Konspirationsteorier – vad tror jag på själv?

Vi har alla fördomar och rädslor som bidrar till att vi tror på en konspirationsteori.
Hur kommer min egen rädsla och mina egna värderingar in i bilden?

Rannsaka dig själv: varför tror jag på det jag tror på?

  • Vad är jag rädd för, vad tror jag på och vilka värderingar har jag? Hur påverkar de mina beslut och mitt samspel med andra människor?
  • Har jag fördomar och tror på stereotyper? Varför?
  • Känner jag mig åsidosatt? På vilket sätt?
  • Har jag behov av att lägga skulden på någon annan? Varför?
  • Hur väljer jag mina informationskällor?

Akta dig för att läsa för mycket. Förlita dig bara på granskad information. Stoppa spridningen.

Konspirationsteorier kan vara farliga

Konspirationsteorier är ofta inriktade på eller diskriminerar en hel grupp som uppfattas som fienden bakom ett verkligt eller inbillat hot. De polariserar samhället och eldar på den våldsbejakande extremismen. De flesta som sprider konspirationsteorier tror verkligen på dem, men andra använder dem helt cyniskt för att uppnå de här effekterna.

Så gör konspirationsteorierna skada

  1. De pekar ut en fiende och en hemlig komplott som hotar människors liv eller värderingar och utlöser en försvarsmekanism som kan underblåsa diskriminering, rättfärdiga hatbrott och utnyttjas av våldsamma extremistgrupper.
  2. De bygger på misstron mot offentliga institutioner, vilket kan leda till att människor förlorar intresset för politik eller radikaliseras.
  3. De ökar misstron mot vetenskaplig och medicinsk information, vilket kan få allvarliga följder.

Se upp: Grupper som anses stå utanför samhället är särskilt utsatta för konspirationsteorier, hatpropaganda och desinformationskampanjer. Det gäller människor av annat ursprung eller annan tro eller sexuell läggning. (EU:s byrå för grundläggande rättigheter, 2020). Konspirationsteorier kan få allvarliga följder. Ta dem på allvar. Kolla upp innan du delar. Stoppa spridningen.

Vi ställde upp på intervjun ändå, med en baktanke att det var Kalla Fakta som kom för att hänga ut oss som företag.

Vi förstår att Kalla fakta har för uppgift att skapa rubriker och säljande inslag. Men att inte våga följa sanningen, det var ett större steg än vad vi hoppades på. Det som framställs under intervjun är helt riktat för att skapa rubriker. Jag spelade även in hela intervjun och kontaktade Frida Jareteg för att få lägga ut den i sin helhet, så deras styrda klippning skulle bli tydlig. men svaret från Frida blev!

Frida Jareteg skrev  - Hej -

Är det video eller ljudinspelning? var tänkte du publicera det? Jag skulle förstås önska att inspelningen inte läggs ut.

Vi gjorde ju intervjun för tv4 och inte för publicering på era plattformar, i så fall borde du sagt innan intervjun - dels att du spelade in,

samt att du ämnade att lägga ut det.

Det är alltså okey för tv4 att spela in andra, men man vill inte själv möta den riktiga sanningen.


Eftersom det har blivit klippt och så i sändningen som TV4 och Kalla fakta sänt så vill vi förklara vad vi

verkligen sagt under intervjun och inte vad TV4 har klippt ihop. Vi förstår verkligen hur det låter

i TV4 sändningen, men vill verkligen visa vad som verkligen har sagts. Det låter som att vi jobbar

med barn under inspelningen. Det är inte så vi jobbar utan med vuxna som vi går tillbaka i tiden med

och finner kopplingar från barndomen som påverkar klienten. Ganska vanligt med olika sjukdomar.


Vi är tydliga med att vi inte jobbar med cancer eller behandlingar, utan med energier och blockeringar.

När det gäller sessionen med Allvetandet så är det klienten och allvetandet som utför helandet,

som omnämns kring ett krossat nyckelben.


Under sändningen av Kalla fakta så kommer det upp andra aktörer, som har helt andra värderingar än LIfeforum och ska därför inte beblandas med deras inställning till självmord.unsplash