Andning

ANDNINGSPRAKTIK

Det enklaste och mest effektiva verktyget till att skapa välmående, växa och hantera stress samt hitta ett lugn- ANDETAGET.


ANDNINGSPRAKTIK

Det enklaste och mest effektiva verktyget till att skapa välmående, växa och hantera stress samt hitta ett lugn- ANDETAGET. Under ett andningspass kommer du att lära dig grunderna i hur du får ut det mesta av din andning, hur detta påverkar din kropp och hjälper dig att uppnå ett välmående genom praktik på andetaget.Vi fokuserar på olika andningstekniker och övar på djupandning.Du kommer lämna sessionen avslappnad, klar i huvudet och ny energi.Ta en paus från livets stress genom att landa in i ditt andetag.Hur kan andningsarbete hjälpa:Människor utför dem ofta för att förbättra mental, fysiskt och andligt välbefinnande.Människor praktiserar på andningen av olika anledningar. Vi kan se att det åstadkommer förbättringar i det känslomässiga tillståndet och minskar nivåerna av stress och ångest. Hjälper också till positiv utveckling, stärker immunförsvaret, minskar på smärta och spänningar i kroppen, ökar lyckan och frigörande av negativa tankar. Skapar en djupare kontakt med dig själv.Andningsarbete används också för att hjälpa till att förbättra ett brett spektrum av problem, inklusive: ilska, depression, trauma, utbrändhet och stress.Se hur du med hjälp av ditt andetag kan få information och ta kontroll över ditt nervsystem som styr din kropp.Allt som behövs är att anlända. Alla kan delta eftersom det enda verktyget vi använder finns inom oss. Andetaget.Erbjuder sessioner i grupp och enskild coachning.


Saras föreläsning
Andetagets kraft  – minskad stress och ökade resultat på arbetsplatsen.

Vi spenderar den mesta tiden av våra liv på arbetet. Den främsta anledningen till sjukskrivningar idag är utbrändhet, som ett resultat av stress och de skador stressen skapar på vår fysiska kropp. På grund av hur vi lever idag har vi tappat och glömt bort hur vi ska andas. 

Det är något som många inte ens reflekterar över idag, då det sker automatiskt. Föreläsningen handlar om andetagens kraft, vad stress är och vad som sker i kroppen vid stress. Sara delar med sig av konkreta verktyg för hur man kan hantera situationer i vardagen och tankar som påverkar oss. 

– Jag pratar om hur andetaget påverkar det autonoma nervsystemet som styr vår kropp, det parasympatiska och sympatiska nervsystemet. Hur du med hjälp av din andning kan få information och kontroll över ditt nervsystem.

Genom mer kunskap kring vår andning kan vi bland annat undvika problem med sömn, stress, smärta, skador, ångest, oro, och därmed kunna må mycket bättre för att kunna hantera vardagen och arbetslivet. Därmed skapas stora förändringar och en möjlighet att prestera bättre. Andetaget kan dessutom frigöra känslor som tynger ner och håller oss tillbaka. 

– Jag har kunnat ta fram enkla strategier och verktyg efter erfarenheter och utbildningar för att sprida denna viktiga kunskap och därmed också öka energin på arbetsplatser och bidra till förbättrad prestation inom idrott och vardagslivet, säger Sara.

För att kunna bryta beteenden och vanor, för att istället skapa trygghet och enklare kunna leva i den stressiga värld vi lever i idag, därmed känna mer lust och glädje i livet.

Tidsåtgång: 60 minuters föreläsning

Tidsbesparing: inga sjukskrivningar, frånvaro, inställda möten, misslyckade affärer och presentationer, trötthet och onödiga konflikter.

Språk: Svenska och engelska

Tidsåtgång: 60 minuters föreläsning
Tidsbesparing: inga sjukskrivningar, frånvaro, inställda möten, misslyckade affärer
och presentationer, trötthet och onödiga konflikter.
Vilka av er har varit stressade senaste dagarna? Månad? Månader? År? Hela
livet? Vart spenderar vi största delen av våra dagar? På arbetet.
En av de största anledningar till sjukskrivningar är utbrändhet, pågrund av
stress och skador som stress skapar på vår fysiska kropp
Föreläsning om andetagens kraft och stress, vad som sker i kroppen och verktyg
för hur man skall hantera situationer i vardagen och tankar som påverkar oss.
Pågrund av hur vi lever idag har vi tappat och glömt bort hur vi ska andas.
Något som många inte ens reflekterar över idag, då det bara sker automatiskt.
Jag informerar om hur andetaget påverkar det autonoma nervsystemet som styr
vår kropp, det parasympatiska och sympatiska nervsystemet och hur du med
hjälp av din andning kan få information och kontroll på ditt nervsystem.
Om vi får mer kunskap kring vår andning kan vi bland annat undvika problem
med sömn, stress, smärta i kropp, skador, ångest, oro och därmed kunna må
mycket bättre för att kunna hantera vardagen och arbetslivet. Därmed skapa
stora förändringar samt prestera bättre.
Samt kunna möta och frigöra oss från känslor som tynger ner och håller oss
tillbaka. Jag har kunnat ta fram enkla strategier och verktyg efter erfarenheter
och utbildningar för att sprida denna viktiga kunskap, för att öka energin på
arbetsplatser, presterade inom idrott och vardagslivet. För att kunna bryta
beteenden och vanor, för att istället skapa trygghet och enklare kunna leva i den
stressiga värld vi lever i idag, därmed känna mer lust och glädje i livet.
Sara Svelander -föreläsare och andningscoach