LifeForum Sweden AB

Etiska

Riktlinjer


Det här är våra interna riktlinjer som vi har följt under många år.

Lifeforum är en plats för andlig och personlig utveckling med erfarna terapeuter.
Hos oss använder vi många olika metoder för att hjälpa människor att

växa andligt och uppnå sin fulla potential.

Tillsammans med oss hoppas vi att du kan uppnå en djupare förståelse om

dig själv och växa som människa.


Lifeforum Healingcenter

har under många år arbetat för och uppnått ett gott rykte i vår bransch.

Våra terapeuter ses som kompetenta och seriösa och vi är bland de största aktörerna
på den svenska marknaden. Då vi arbetar enskilt till stor del är det mycket viktigt att vi har
ett gemensamt synsätt och att alla våra anslutna terapeuter följer Lifeforums riktlinjer:


- Vi arbetar med vår egen energi, utifrån vår personlighet och erfarenhet.


- Vi arbetar med de verktyg vi känner oss trygga med och ber om hjälp

hellre än att riskera en klients säkerhet och hälsa.


- Vi arbetar med det klienten önskar ha hjälp med så länge det ligger inom

vår kompetens och det vi har rätt att arbeta med enligt gällande lagstiftning


- Vi arbetar inte direkt med tredje person utan att denne givit sitt skriftliga

medgivande till oss, eller deltar via telefon eller länk.


- Vi kan bara hjälpa de som är beredda att arbeta med sig själva


- All bokning sker via hemsidan eller bokadirekt, där kunden godkänner att vi jobbar med dem.


- Vi arbetar inte med barn under åtta år och barn mellan 9-18 år,

endast med båda vårdhavarnas medgivande.


- Vi behandlar eller botar inga sjukdomar, fysiska eller psykiska


– Vi släpper blockeringar, frigör energier, hjälper klienter att hitta mönster,

visar vägen för att göra förändringar – läkningen sköter klientens

egen kropp om och när förutsättningarna ändras.


- Vi håller självklart på sekretessen. Vi får bryta sekretessen om det framkommer

att klienten begått brott med en straffsats på ett år eller mer, eller vid

brott mot barn. Vi har ingen anmälningsplikt


- Klienten får gärna spela in, men det måste informeras om innan

sessionen och endast för privat bruk


- Uppträda professionellt gentemot kunder, media, branschkollegor.


- Tydlig kommunikation med kunder - inför, under och efter sessioner


- Ser kundens bästa och rekommenderar vidare till andra aktörer och

instanser när du inte kan hjälpa kunden framåt.


- Vi är väl insatta och följer tillämpliga lagar & regelverk (GDPR, Patientsäkerhetslagen mm)


- Vi  är ansvarsförsäkrade


Vi har tillgång till lokal på Värmdö och i Norrtälje samt arbetar på distans.


Våra terapeuter är antingen anställda eller konsulter i Lifeforum Sweden AB.
Då de arbetar tillsammans med Lifeforum förbinder de sig att inte arbeta inom området
andlighet, personlig utveckling, medialitet eller komplementär medicin utanför Lifeforum.
Detta för att det inte ska bli missförstånd gällande ansvarsförsäkringsfrågor, konkurrens eller
otydlighet för kunden när de vänder sig till Lifeforum.
Norrtälje 20231106

unsplash