Den osynliga världen

Den osynliga världen

Hur kan vi bevisa dess närvaro?

Många människor vill inte och vågar inte erkänna att det existerar andra väsen inom och utanför människans skapelse.

Men om man tittar noga så finns bevis överallt i vår tillvaro för att det existerar men för den sakens skull inte kan uppfattas med våra sinnen.

Alla mäktiga krafter i naturen är osynliga för blotta ögat men likväl så kan vi uppleva dessa, t ex elektricitet, magnetism,

vinden, ljudet, vattnet, kölden och värmen är några av dessa. Tänker man sig något så enkelt som en blommas doft så har vi att göra med en mängd olika osynliga partiklar som kraftigt påverkar våra sinnen. Så all materia som upphör att existera går över till andra existenser för att följa den biologiska följden.

Det vi med säkerhet kan säga är att allt materiellt har en existenstid som sedan övergår i något annat tillstånd.


Övernaturliga fenomen.

Denna åskådning delas inte av alla människor, hos bildade personer så hör det till ”god ton” att inte

lägga tid och kraft på att utforska denna fantasi eller vidskepelse. Det egendomliga i detta är att det finns massor av

bevis och kunskap kring detta sedan urminnestider. Under mitten av 1800 talet så bildades Society for Psychial Resarch i London,

som gjort sig känt för sina iakttaganden och forskning i ämnet, det var flera välkända vetenskapsmän och bildade personer som ingick i denna.

Tyvärr så missförstods deras forskning och många ställt sig tvivlande inför fakta. 

Teosofin har gjort flera studier för att framhålla tillvaron av den osynliga eller astrala världen och förklarat dess fenomen. 

 

Så varför är just detta ämne så tabu för människor att tro på?

Låt oss prata om gamla sägner kring t ex Gustav Vasa så skulle man direkt bli intresserad och tro på det som framhålls,

även om det bara är en folksägen som gått från mun till mun och vi har inga egna erfarenheter kring det.

I den materiella världen har många uppfinningar tagits emot på samma sätt med tvivel och misstro, som våra dags tvivlare tycker om andligheten.

Låt oss titta tillbaka på Thomas Edison som uppfann fonografen och rykten spreds så fanns det en lärd i Frankrike,

Dr Bouilland som inför den Franska Medicinska Akademin förklarade att denna uppfinning endast var ett konstgrepp av buktaleri.

Som när man först pratade om dator, mobiltelefon, färg Tv, LED Tv, 3D Tv, 4D Tv, kanske dags att mänskligheten är redo nu för verkligheten!

Detta kan förklara varför det är flera som vaknar upp fortare i vår tid.

Vidskepelse eller okända naturlagar?