Den drabbade personen

Den drabbade personen

Bedömning och påverkan för den personen.


Vi kan utgå från att allt är mörker, universium består till 80% av mörker och ytterliggare ungefär 5% mörka energier som inte kan mätas.

Den normala personen som inte jobbar med sig själv har en fördelning på ungefär 20% ljus och 80% mörker, i detta mörker gömmer sig

olika energier och blockeringar. När vi börjar jobba med oss själva så på börjas frigörandet av mörker i våra system. Detta innebär

att vi ökar ljuset i våra system och att själen för större utrymme. Så den 3 dimensionella männsikan lever i ungefär 18-25% ljus för själen.

När vi börjar söka och utvecklas så kommer vi snart till 4 dimensionen, 50% ljus för själen. 5 dimensionen kommer först vid 80-85% ljus,

då även själen måste ändra struktur för att kunna existera i högre frekvenser av ljus.


När personer uppvisar en nivå på 14-18% ljus så har dessa oftast grav psykisk påverkan i systemet, som oftast ger fysiska problem också.


Hastigheten och omfattningen av en personens problem beror på om det är av en mild , medium eller svår påverkan.

Vid svår påverkan måste man titta till lidandet och hur länge det påverkat tidsmässigt.

Den drabbade personen kommer inte att söka för att få andlig healing i första hand,

eller så kan det uppges att det kan vara otillgänglig för honom.

Även om han blir tillsagd att han ska söka hjälp, så kan han vara envis och säga att han inte tror på det.


Andlig utövning och andlig nivå för personen.

Den andliga nivån på personen och den andliga utvecklingen de gör är de enskilt viktigaste faktorerna för att avgöra hur mycket

skydd från själen en person kan komma åt. Även om den andliga nivån på personen är låg så kan själen hjälpa dem att övervinna

problemet om deras längtan efter förverkligande är hög. Detta eftersom det kan bli ett hinder för deras andliga tillväxt, om en energi blockerar.

Genom att vinna menar vi antingen problemet får tas bort eller minimeras eller personen får styrkan att bära den och är därmed isolerad från den.


De av oss som jobbar med andlig healing som metod ser att det viktiga är att det

överensstämmer med de grundläggande principerna för andligt utvecklande och

successivt försöka öka den andliga utvecklingen hos klienten för att ha en bättre chans att frigöra,

helt och permanent från det som påverkar.


Tron på det andliga helande

De som tror på det andliga helandet som ett hjälpmedel gynnas snabbare och mer fullständigt än de med mindre

eller ingen tro på det. Men även de utan tro kan dra nytta av andlig healing.


Regelbundenhet och intensitet göra andligt helande till ett starkt verktyg

Regelbundenhet och intensitet att göra de andliga helande bestämmer hastigheten på healing tiden.


Hur vetenskapligt eller exakt andligt helande görs

Om andlig healing son hjälpmedel inte tillämpas på ett andligt korrekt sätt så kan effektiviteten att minska

eller till och med bli obefintlig. Detta understryker vikten av att studera den andliga vetenskapen bakom

andlig healing och att de tillämpas korrekt .Hur snart andligt helande införs efter debut av problemet

Ju snabbare andligt helande införs efter debuten av det problem som har sin grundorsak i den andliga världen, desto bättre blir resultatet.


Huruvida andligt helande göres på egen hand eller genom en terapeut

Andliga åtgärder ger betydligt bättre resultat om det är designat av en terapeut än om det görs på egen hand.

Detta beror dels på att när råd av en terapeut ges så har han en högre kontakt som hjälper till, då blir

hans beslutsamhet bakom det andliga helandet även en påverkande faktor.


Omfattningen av den svarta energin som täcker runt den drabbade personen

Ju mer heltäckande av den svarta energin som ligger runt personen, desto djupare kommer det andliga helandet

jobba för att bära frukt. Faktum är att allt initialt arbete för att minska den svarta heltäckande slöjan så

kommer effekten av det andliga helandet nå personen på djupet.


Orsaksfaktorer


Styrka av den som påverkar, förfader eller ande

Om styrkan hos den som påverkar oss, förfader eller ande är ansvariga för problemen så kommer det andliga helandet snabbt

och mer fullständigt, det kommer även härda personen med problemet. Anledningen till att en person kan inledningsvis

verkar vara immun mot andlig healing kan bero på att styrkan i den påverkar förfader eller anden först,

det kan leda till att dom är i allt högre grad kan stå emot effekten av andligt helande till en början.


En eller flera orsaksfaktorer

Om problemet beror på en enda andligt orsakande faktor, då kan problemet svarar ganska väl på andligt helande.

Till exempel om en person som har eksem på grund av känslomässiga problem på grund av förfädernas problem,

så kan eksemet försvinna inom en vecka. Men om samma ärende skulle försvåras av en attack av andar/demoner,

kan det andligt helande inte ge sådana snabba resultat om man inte frigör anden först.


Om orsaken är helt i fysiska eller psykiska dimensionen

Om orsaken till problemet är helt i den fysiska eller psykologiska dimensionen, så kan effekten av andligt helande

inte bli lika dramatisk som när orsaken är i den andliga världen. Till exempel kan en person som har ett

beroende till följd av övertagna problem uppleva frihet från missbruk inom en vecka. Om hans missbruk berodde på en

fysisk eller psykisk orsak, skulle inte resultatet varit så dramatiskt.

Med allt sagt och gjort, även om orsaken är helt i den fysiska och psykiska sfären, så gör andligt helande

nytta för personen. Det fungerar genom att öka effektiviteten av de fysiska eller psykologisk behandlingen.

Också all svart energi som täcker runt personen avlägsnas, vilket ytterligare bidrar till personens

välbefinnande och kommer svara bättre på de konventionella behandlingar.


Huruvida orsakande faktor påverkade engång eller påverkar kontinuerligt

Om den andligt orsakande faktorn bara påverkat personen en gång, då är resultatet av andligt helande snabbare och mer komplett

med begränsade möten. Men om den orsakande faktorn kontinuerligt påverkar personen, det gör att andligt helande

måste också tillämpas kontinuerligt så länge som den orsakande faktorn är aktiv.

Tänk till exempel på en person som har utvecklat onormalt beteende efter att ha besökt ett spökhus och påverkas

av den svarta energin där. Han kommer att gynnas med en kort session av andligt healande.

Men om han skulle vara besatt av en ande från spökhuset och sedan utvecklade onormalt beteende, då skulle han behöva

fortsätta sitt andliga helande för en längre tid så symtomen på problemet kan försvinna.

Det kan ta mycket lång tid faktiskt till göra sig av med innehavet av anden om inte rätt hjälp kan fås.Enkla eller många problem

Om personen har ett enda problem som eksem på grund av angrepp av en ande, så kommer det att gå undan

jämförelsevis snabbare än om det skulle finnas flera problem som eksem med onormalt beteende etc.


Vändbar eller oåterkallelig skada gjord

Hastigheten och omfattningen av effekten av andligt helande beror också på om irreversibel skada har skett eller inte.

Om till exempel oåterkalleliga skador görs för att en persons njure på grund av en attack av en ande, då kommer han att

behöva intensivt genomföra en högre nivå andligt helande. Återskapande efter skador på kroppens organ är möjligt

men man måste göra intensiva andliga utövningar tillsammans med en högre nivå andligt kunnande.


Användning av andligt helande


Typ av andlig healing som används

Andlig tillväxt som överensstämmer med de sex grundläggande principerna för andliga övningar

görs regelbundet ger det bästa andliga helandet.

1.Alla är olika. Det finns lika många vägar som det finns människor.

2.Att frigöra sig från mängden. Oneness

3.Att praktisera andligheten i vardagen.

4.Att vidare utbilda sig i andligt lärande.

5.Att ge, healing, kunskap.

6.Att ge sin kraft till själen eller de högre makternas förfogande.


Bland de andra andliga helande åtgärder som hör till de högre kosmiska element så ger dessa resultat snabbare än de som hör till de lägre.


Oavsett vilket hjälpmedel som använts vid specifik diagnos eller genom slumpmässigt urval

Tillämpning av andlig healing som hjälpmedel efter specifik diagnos av den orsakande faktorn ger snabbare och fullständigare resultat.

Detta beror på att vi med hjälp av vår mycket avancerade (extrasensory perception ESP ) eller sjätte sinnet kan vi specifikt

diagnostisera exakt orsakande faktorer eller faktorerna samt den exakta verkningsmekanismen bakom problemet.

Detta banar väg för valet av lämpligt andligt helande hjälpmedel. Detta ger en snabbt och mer komplett samt bestående resultat.

Men om man har tagit upp en viss andlig helande teknik för att avhjälpa, slumpmässigt eller på egen hand är det mindre

sannolikt att vara 100 % effektiv. Detta beror på att det sjätte sinnet hos de flesta människor i samhället är outvecklad och

därmed en exakt diagnos av den orsakande faktorn är inte möjligt. Följaktligen så kan bara ett lämpligt andligt helande

tillgodogöras av vissa som utvecklat denna teknik. Trots detta, bara genom att tillämpa en andlig healing, så kan vi

förbättrar våra möjligheter att lindra problemen .


Användning av en enda eller multipla medel

Andlig healing ger mer nytta när de används tillsammans med andra kunskaper.

Exempelvis tillämpar man stenar, kristaller, eller genom att skandera till änglar, ärkeänglar,

Guds namn, så kommer det att ge bättre resultat än att göra bara någon av dessa åtgärder.Omfattningen av svart energi beläggning, om ämnen som används för frigörelse

Alla ämnen som används för det andliga helandet, såsom hjälpmedel som te.x heliga aska, Heligt vatten, kristaller etc.

utvecklar ett överdrag som skyddande lager på den utsatta personens energifält. 

Dessutom kan andar som finns utanför eller andar som påverkar personen på insidan skapa ett överdrag av sin svarta energi över dem.

I båda fallen är effekten av de andliga helande ämnen som är mycket reducerande. Därför försiktighet måste vidtas för att

hålla ämnena i en rensad miljö. Det är också lämpligt att vidta åtgärder för rening av dessa ämnen före varje användning i andlig healing.

Detta kan göras genom att helt enkelt be till för att rena den eller genom ljus eller heligt vatten etc.


Spirituell/Andlig healer


Andlig nivå och styrka hos healern

Det är väsentligt att alla healers som vill bli praktiserande i healing har en minsta andlig nivå av 50 % .

På denna nivå så har upplösning av sinnet börjat och därmed börjar healern att komma åt den Universella Energin av viljan.

När han har tillgång till denna subtila energi, är hans andliga helande förmåga mycket bättre.

Å andra sidan kan de healers som ligger under den andliga nivån av 50 % att ha minimala andlig healing kapacitet,

men löper också risken att bli besatt av andar/demoner av en högre nivå. Därav utnyttjar de deras tjänster och löper också risken att

drabbas eller besättas av dessa enheter.

Vid användandet av hjälpmedel som ett livlöst objekt så motsvarar det endast av 5 % av effektiviteten i det andliga

helandet.. 95 % av effektiviteten beror på helaren som hanterar hjälpmedlet.


Kunskap och förståelse för helande

Ibland har healers en medfödd/inneboende andlig healing förmåga eller så lär de sig sina andliga healing tekniker

från en förälder eller guide. Om detta inte backas upp av god kunskap och förståelse för den andliga vetenskapen

bakom de rättsmedel i synnerhet och andlig healing i allmänhet, då blir kapaciteten som helare i stort sett begränsade.


Subtil sensorisk och motorisk förmåga

Healers med högre subtila sensorisk förmåga kan diagnostisera problemet samt den orsakande faktorn bättre.

(djup förmåga att uppfatta paranormal aktivitet med vårt sjätte sinne) Detta hjälper i grunden genom att exponera

den orsakande enhet som skapar problem, vilket placerar den på defensiven. Det hjälper också till att planera specifika

andligt helande hjälpmedel bättre.Healers med högre subtila motoriska förmågor kan ta på sig andar/demoner från en

högre nivå och framgångsrikt övermanna dem.Kraften från en andlig guide

Det andliga helandet görs av en healer som förvärvat nåd från en lärare eller helgon eller annan högre källa ger ett snabbare

och mer kompletta resultat än om samma tillvägagångssätt görs av en healer med samma erfarenhet och

andlig nivå men utan stöd från en högre källa. Detta beror på att helaren har stöd av gudomlig kraft.

Därav är hans helande krafter så mycket bättre och starkare.


Påverkan av högre nivå av andar/utomjordingar kan förbättra läkningen

Ibland kan det vara helare som själva är besatta av en energi av en högre nivå såsom en energi- magiker,ET, etc.


Detta är mest sannolikt att det här händer när


• den andliga nivån healern har är mindre än 50 %


• healern har behov, med yttre tecknen på berömmelse, makt och pengar


• healerns arbetar på hans eget sätt, utan tillsyn av en mästare eller högre kraft


• healern försöker läka eller driva ut andar av högre styrka än hans egen andliga styrka.


I sådana fall kan healers arbete verka ge bättre resultat än sin egen kapacitet.

Detta kan tyckas vara en tillgång, men det faktiskt blir att det besuttna spökena implanterar massor av

svart energi i den drabbade personen med sken av att lindra problemet.