Kontakta oss

Postadress/Besök Värmdö

Trollstigen 1

139 36 Värmdö

Orgnr:556600-0187


Besök Norrtälje

Stockholmsvägen 59

Norrtälje


EMAIL

info@lifeforum.se

Behöver du komma i kontakt med oss?

Email: info@lifeforum.se (+46) Eller FÖRNAMN@lifeforum.se

Anders Knutas 076-76 356 00

Malin Knutas 070-81 912 00

Elisabeth Andersson 073-58 802 61

Lisa Lidberg     073-90 978 08

Markus Holmberg 070-176 90 01

Angelica Strand 070-642 92 86

Helena Olsson 070-924 27 55

Alex Jansson Buskas 073-707 11 62

Vid livesession så tar vi kreditkort, betalkort, swish och Qliro som betalningsmedel.


Vid distanssession så betalas det direkt i

bokningssystemet med Qliro


Reklamationer göres via email till info@lifeforum.se.

Ange: datum, utövare, typ av tjänst, vad som inte varit till belåtenhet. Vi kommer i första hand titta på hur vi kan hjälpa dig att känna dig nöjd! Vår målsättning är nöjda kunder!

Swish nr: 123 231 54 55

PayPal.Me/Lifeforum

visa-mastercard
SWISH-OCH-BANKGIRO
paypal

Friskvård


Det finns olika sätt att jobba med friskvård. I våra lokaler finns flera olika tekniker och terapeuter för att kunna erbjuda friskvård.


Friskvårdsbidrag från arbetsgivare får användas till bl.a hypnos för stresshantering, meditation för avslappning mm.


Prata gärna med din arbetsgivare och terapeut innan du bokar tid.

Personalvårdsförmån, motion och friskvård


Utdrag från Skatteverket.se 2016-10-08


Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde, som syftar till att skapa trivsel i arbetet genom enklare åtgärder eller som ges på grund av sedvänja inom den verksamhet som det är fråga om. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån måste förmånen rikta sig till hela personalen.


Förmånen ska inte kunna bytas mot kontant ersättning, varför bruttolöneavdrag inte kan tillämpas för dessa förmåner.


Personalvårdsförmåner är skatte- och avgiftsfria. Exempel på personalvårdsförmåner är kaffe, förfriskningar, frukt och annan enklare förtäring (som inte kan ses som måltid) i samband med arbetet, trivselutflykt samt motion och annan friskvård.


Många arbetsplatser har en konstförening som lottar ut konstverk bland medlemmarna. Du som arbetsgivaren kan lämna bidrag till föreningen för att täcka administrativa kostnader, t.ex. för utställningar eller inköpsresor. Om ditt bidrag däremot används för inköp av konstverk som sedan lottas ut eller på annat sätt tillfaller anställda uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån.

Motion och annan friskvård (med exempel A-Ö)


Nuvarande regler om skattefri motion och annan friskvård har anpassats till att formerna för motion har utvecklats och att sättet för att utöva motionen har förändrats.


Du kan skatte- och avgiftsfritt ge dina anställda möjligheten till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen liksom på särskilda platser som på gym, hos friskvårdsföretag, vid sportanläggning och liknande. Även vissa mobilappar, t.ex. med enklare registreringsprogram för motion, är skatte- och avgiftsfria trots att de också kan användas på fritiden.


Du kan däremot inte skattefritt tillhandahålla utrustning eller webbtjänster för motion eller annan friskvård i den anställdes bostad. Endast i undantagsfall kan det godtas att sådana förmåner tillhandahålls i den anställdes bostad. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande 2015-03-25.länk till annan webbplats


Du kan erbjuda din personal skatte- och avgiftsfri personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag och mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen. 


I vissa fall kan en förmån bestå endast av en enstaka behandling eller aktivitet. För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av enklare slag och mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle. Den totala kostnaden per år för enstaka behandlingar eller aktiviteter bör inte överstiga ett belopp som betraktas som mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen.


Om du ersätter den anställde för kostnad för motion och friskvård som inte är av enklare slag eller mindre värde är ersättningen skatte- och avgiftspliktig. Detta gäller oavsett om du har ersatt den anställde för hela eller del av kostnaden.

Förmånen måste rikta sig till alla anställda


Även om du har ett begränsat belopp för varje anställds friskvårdsaktiviteter så är det ändå viktigt att varje åtgärd för sig håller sig inom ramen för ”enklare slag” och ”mindre värde”. En anställd kan alltså inte själv välja helt fritt vilka åtgärder eller aktiviteter han/hon vill använda sin friskvårdspeng till. En ytterligare förutsättning för skatte- och avgiftsfrihet är att erbjudandet om förmånen riktar sig till alla anställda.


Du som arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg för


    årskort,

    klippkort eller enkelbiljetter

    och även elektroniska varianter av dessa.


Skatte- och avgiftsfriheten gäller inte tränings- eller motionsredskap som du köper till de anställda. Det samma gäller för till exempel nikotinprodukter eller preparat för viktminskning.


När det gäller alternativa behandlingsmetoder gör Skatteverket ingen vetenskaplig bedömning om nyttan av metoden. Det är i första hand du som arbetsgivare som har att bedöma om en metod eller aktivitet är friskvård för den anställde. Du avgör också vilka metoder och aktiviteter som du vill bekosta för de anställda.


Vissa individuella behandlingar kan komma att betraktas som rehabilitering eller sjukvård.