Beroenden

Människans beroende är ett komplext och kroniskt tillstånd som kännetecknas av tvångsmässigt engagemang för att belöna stimuli trots negativa konsekvenser.

Det innebär vanligtvis fortsatt användning av en substans eller engagemang i ett beteende trots negativa fysiska, psykologiska eller sociala konsekvenser.


Beroende kommer alltid finnas i vårt system, eftersom det tillhör grundstrukturen, så vi kan inte ta bort ett beroende. Vi kan däremot flytta fokus från ett beroende till andra delar inom oss. Vilket medför en stor risk att vi bara flyttar över ett beroende till något annat fokus och inte löser problemet.


Vi brukar beskriva problemet ungefär så här:

När vi föds så har vi en grundenergi som skapar 100% beroende energi, för att vi ska kunna överleva det mesta. När vi längre fram börjar utvecklas så delas dessa 100% upp på olika delar som skapar en känsla av överlevnad. till exempel mat 20%, utbildning/kunskaper 15%, familj, nöjen etc. så länge vi delar upp det i mindre portioner på olika delar så är vi inte i riskzonen. Men när vi börjar flytta fokus från olika delar till en specifik del, typ spelande, tränande, mat, alkohol, droger etc. Då börjar vi samtidigt plocka bort delar som tagit en stor del i vårt liv. Därför kan man vanligen se att när vi skapar beroenden att man slutar tänka på andra viktiga delar i livet. I detta läge kan man försöka flytta fokus själv, till andra viktiga delar. Men det kommer ändå bara vara beroende energin som kommer upp och går emot vårt logiska tänkande. Risken är som sagt överhängande att vi inte någonsin blir fria från ett beroende, utan att vi helt enkelt flyttar fokus till något annat i stället som blir beroendet. Viktigt är att dessa mönster är till viss del i vår DNA och kan därför bli mer framträdande i släktled.


Alla har möjligheten att styra sina känslor och beroenden, men vi måste komma till nivån när vi inte ser någon annan lösning än att ta hand om det. En grundläggande del är att återfinna det som ger glädje och nöje i livet, det är en förutsättning för att omdirigera tankar och känslor. Genom att börja lägga mer energi och tid på massor av olika saker så kan vi, omfördela beroende energin. Allt är möjligt.


Missbruk kan manifestera sig i olika former, inklusive substansberoende (t.ex. droger, mediciner, mat, näringstillskott, alkohol) och beteendeberoende (t.ex. spel, träning, internetanvändning).

Det finns allmänt erkända nivåer eller stadier av missbruk, även om det är viktigt att notera att beroende är en mycket individualiserad upplevelse, och alla kanske inte går igenom dessa stadier på samma sätt.


Här nedan är några allmänna beskrivningar av beroendets olika stadier:


Experimentering/första användning

I detta skede provar individer en substans eller engagerar sig i ett beteende för första gången av nyfikenhet, socialt tryck eller för att bevisa för andra att man kan/vågar eller följer andras råd/övertygelse.

Det kan finnas små eller inga negativa konsekvenser, och beteendet kanske ännu inte är frekvent, många gånger är det en känsla av frihet att våga gå utanför säkerhetsmariginalerna.


Regelbunden användning

Individen börjar använda substansen eller engagera sig i beteendet mer regelbundet, söker sig till likasinnade för att inte känna sig utanför.

Tolerans kan utvecklas, vilket kräver större mängder eller mer frekvent engagemang för att uppnå önskad effekt. Upptaget av substanser minskar eftersom receptorerna kräver mer av det som ger lugn och trygghet.

Vissa negativa konsekvenser kan börja dyka upp, men personen kanske ännu inte inser att de är betydande.


Riskabel användning/missbruk

Personen fortsätter att använda substansen eller engagera sig i beteendet trots att han eller hon upplever negativa konsekvenser.

Individen kan börja försumma ansvar, uppleva hälsoproblem eller stöta på juridiska problem.

Beroende:

Fysiskt och psykiskt beroende utvecklas, vilket leder till abstinenssymtom när substansen eller beteendet inte är närvarande.

Personens liv blir alltmer centrerat kring att skaffa och använda substansen eller engagera sig i beteendet.

 

Beroende del 2

Individen förlorar kontrollen över sitt substansbruk eller beteende, och det blir fokuspunkten i deras liv.

Trots försök att sluta kämpar personen för att upprätthålla avhållsamhet.

Andra aspekter av livet, som relationer, arbete och hälsa, påverkas avsevärt.


Återhämtning

Med lämplig behandling och stöd kan individer gå in i en återhämtningsfas. Men oftast måste man nå botten för att vara öppen för förändringar. Detta innebär att övervinna de fysiska och psykologiska aspekterna av missbruk och anta en hälsosammare livsstil.

Tillfrisknandet är en pågående process och återfall kan förekomma.


Det är viktigt att närma sig beroende med en omfattande förståelse för dess biologiska, psykologiska och sociala komponenter. Framgångsrika insatser innebär ofta en kombination av medicinskt, psykologiskt och socialt stöd, skräddarsytt efter individens behov.

Dessutom kan tidig identifiering och tidigt ingripande förbättra chanserna för framgångsrik återhämtning.


Jellinek kurvan är en modell för identifiering av missbruk, som försöker identifiera de progressiva stadierna av alkoholism (även om den kan användas för de flesta former av missbruk), som beskriver särskilda händelser och omständigheter som är ett resultat av missbruk under varje fas.

Länk till en bra bok i detta ämne: https://www.bottenupp.net/

Under hypnos eller energihealing så kan vi hjälpa att hitta grunden till varför man tillåter beroendet få kraften från individen.

 

unsplash