Stefan Boström

Jag har hela mitt liv hjälpt människor (allt från nära vänner till helt okända som dragits till mig) att reda ut sina tankar och guidat dem till att hitta rätt frågor och därigenom vägen till att känna lycka i nuet. Min medvetet spirituella resa började ganska sent i livet när jag fick upp mina ögon för Tarot och tämligen snabbt insåg att jag kunde kanalisera visdom genom dem. Under åren har jag testat många olika verktyg tills jag fann de verktyg jag använder mest - Human Design och Gene Keys.

 

Human Design

Human Design är ett system baserat på astrologi, I Ching, Kabbala (Livets Träd), kvantfysik och genetik. Genom att utforska din individuella design avslöjar Human Design de mest effektiva sätten för dig att fatta beslut, navigera i situationer och relationer och nå personlig framgång.  

 

Human Design fungerar som en kompass som hjälper dig att förstå din unika energisignatur, vilket i sin tur kan leda till ökad självinsikt, personlig utveckling och välbefinnande. I din Human Design finns nycklar till ditt autentiska jag och en vägledning för att fatta beslut som är i linje med din sanna natur.

 

Human Design lär och också att vi alla är olika och att vi bokstavligen kompletterar och behöver varandra, vilket i sin tur innebär att ju närmre vi kommer vårt autentiska jag och ju mer vi förstår varför vi är här just nu, desto mer kompletteras Universums pussel.

 

Det som fått mig att fastna för Human Design är att du redan efter en session har konkreta verktyg att ta med dig hem. Sen är det upp till var och en hur djup man vill dyka ner i sig själv.

 

Gene Keys

Man kan se Gene Keys som en utveckling eller fördjupning av Human Design där man går igenom teman som Mitt Syfte, Min Evolution, Min Strålglans och Mitt Livs Verk. Medan Human Design kan användas väldigt konkret är Gene Keys ett mer begrundande och kontemplerande verktyg baserat på att lära sig om sina gåvor och långsamt låta kunskapen sjunka djupt in.