Om Lifeforum

Healing Center

LifeForum Sweden AB

Målet är att nå en djupare förståelse

Välkomna

Vi hoppas att ni ska finna det ni söker.


Livet är nu och det är här för att levas!

 

Anders Knutas

LifeForum Sweden AB


Vi hjälper det egna helandet på flera olika nivåer.


Målet är att nå en medvetenhet som medför ett eget helande av både kropp och själ.


Andligt arbete för höjd energi och medvetenhet utanför existensens gränser.


Frigörande av blockeringar, känslor, psykiskt och fysiskt lidande.