Utbildning

Utbildningsprogram ABRT - Transcendental Energi Healing

Nu kör vi igång med utbildningar under vintern och våren 2022.

Grundläggande utbildningsprogram för att förstå och att arbeta med Transcendental Energi Healing

Kurserna är uppdelade så att alla kan finna en nivå som passar deras egen utveckling.

Tanken med kurserna är att de ska ge en anpassad grund, för ökad förståelse samt vilka verktyg

som kan användas för att möjliggöra goda resultat för den egna utvecklingen men även för arbete med klienter.

Med en högre förståelse så kommer även resultaten. Förkunskaper kring andlighet är ett plus men inte nödvändigt

för grundkurserna. För att klara fördjupningskurserna så krävs att man är öppen för nya perspektiv, vi kommer

påvisa varför och på vilka sätt vi kan nå effektiva resultat. Målet med utbildningarna är att ge nya verktyg som

ger större möjlighet för personlig utveckling. Efter att man genomfört grundkurserna så börjar arbetet med att

förstå hur vi kan påverka och arbeta mer med energier som verktyg.


Som Einstein sa ”Allt är energier” och allt kan transformeras.


Fördjupningskurserna är anpassade för den som verkligen vill arbeta på djupet med sin egen utveckling samt med klienter.

Vi tittar på hur forskningen kring kropp, medvetande, sjukdomar har förändrats och hur vi kan bidra till nya sätt att hjälpa utvecklingen framåt.


Grundkurs - steg 1

Hur fungerar människans energisystem, vad medför blockeringar och hur frigörs blockeringar?

Energiband och dess påverkan på individer. Vilka energier påverkar människan och varför?

Hur och varför uppstår psykisk/fysisk ohälsa? Vad är själen och egot, vad är deras roll i människan?

Fördjupning i sinnestillstånd och hur dessa kan användas. Enklare verktyg och en del övningar och verktyg.


Fördjupning - steg 2

Förståelse för hur och varför kroppen skapar blockeringar, speglingar, reflexer, mönster.

Vilka verktyg fungerar och hur kan man skapa förändringar. Hur hjälper man personer med olika symptom?

Djupare förståelse för hur hjärnan/kroppen fungerar och varför vi kan skapa sjukdomar. Hur jobbar man effektivt med frigörande processer, självhjälps övningar.


Expert - steg 3

Hur kan vi ta in hjälp från högre väsen, makter för att starta helande processer inom klienten.

Hur lär man sig känna igen energier och hur man möter dessa.

Hur kan vi utvecklas och bli högre utvecklade.

Utökade kunskaper för hur hjärnas signaler påverkar vår hälsa.

Hur kan man programmera om systemet.

Denna fördjupning ger större förståelse för undermedvetandets och kroppens påverkan på hälsan.

Hur fungerar signalsystemet och hur man kan om strukturera/leda signalerna förbi blockeringar.


Energihealing - steg 4

Hur kan vi lära oss att känna in och arbeta med healing? Verktyg och tekniker som kan hjälpa på olika nivåer av problem. Vilken teknik passar bäst till

olika typer av blockeringar och energier? Hur kan vi länka alla dessa steg samman för att nå bästa resultat för klienter? Denna nivå är det

många olika övningar och tips ingår. Denna är mer inriktad till de som hållit på med olika healing arbeten tidigare och vill lära sig lita på

sin egen kraft och kunskap.


Föreläsningar

Vi kommer hålla föreläsningar på Värmdö, Stockholm och Norrtälje under året.

Mer info kommer


Intresseanmälan görs på email till info@lifeforum.se med namn och kontaktuppgifter
Vi planerar följande datum:


Steg 1           5-6/2    9:30-17:00     Pris inkl lunch och fika 4995:-/pers

                 

Steg 2        12-13/2    9:30-17:00     Pris inkl lunch och fika 4995:-/pers  

                  23-24/4   9:30-17:00     Pris inkl lunch och fika 4995:-/pers

Steg 4       26-27/2   9:30-17:00     Pris inkl lunch och fika 3995:-/pers

                     9-10/4   9:30-17:00     Pris inkl lunch och fika 3995:-/pers

Steg 3        Ej bestämt datum ännu


Utbildare Anders Knutas, utvecklare av Transcendental Energi Healing, Hypnoterapeut, Quantum Hypnos Healer Vi fortsätter utbilda duktiga medarbetare