LifeForum Värmdö

LifeForum Huvudkontoret

LifeForum Sweden AB

Huvudkontoret och tillika mottagning och utbildningscenter.

Här tar vi emot mottagningar av klienter.


På måndagar håller vi andliga möten med inslag av meditation, healing och andra delar.


Kurser och föreläsningar för upp till 30 pers.

Bilder från Harmoni Expo i Solna.