Länkar

Länkar till intressanta läsning

Poddar etc

Podd "så in i själen" av Agneta Sjödin med Anders Knutas

Podd med Holy Crap

Länkar till viktigt vetande.


http://wakeup-world.com/2011/07/12/scientist-prove-dna-can-be-reprogrammed-by-words-frequencies/


Översättning med Google

Forskare Bevisar att DNA kan omprogrammeras av ord och frekvenser

 

Genom Grazyna Fosar och Franz Bludorf

Människans DNA är ett biologiskt INTERNET och överlägsen i många avseenden till det artificiella.

Rysk vetenskaplig forskning har direkt eller indirekt förklarat fenomen som klärvoajans, intuition, spontana och avlägsna handlingar healing,

självläkande, tekniker och därmed fått bekräftelse, ovanligt ljus / auror kring människor (det vill säga andliga mästare),

sinnets påverkan av väderförhållanden och mycket mer. Dessutom finns det bevis för en helt ny typ av läkemedel

som innehåller DNA som kan påverkas och omprogrammeras av ord och frekvenser utan att skära ut eller ersätta enskilda gener.


Endast 10% av vår DNA används för att bygga proteiner. Det är denna undergrupp av DNA som är av intresse för västerländska forskare

och som utreds och kategoriseras. De övriga 90% anses vara "skräp-DNA." De ryska forskarna är dock övertygade om att naturen inte är dum,

lingvister och genetiker har gjort en satsning för att utforska de 90% av "skräp-DNA".


Deras resultat och slutsatser är helt enkelt revolutionerande!

Enligt dem är vårt DNA inte bara ansvarig för byggandet av vår kropp utan även fungerar som datalagring och kommunikation.

De ryska lingvister fann att den genetiska koden, särskilt i till synes värdelösa 90%, följer samma regler som alla våra mänskliga språk.

I detta syfte jämfördes reglerna för  syntax (hur ord sätts samman till fraser och meningar), semantik (studiet av mening i språket former)

och de grundläggande grammatiska reglerna. De fann att de alkaliska av vårt DNA följer en reguljär grammatik och har bestämda regler

precis som våra språk. Så mänskliga språk är inte en tillfällighet utan är en återspegling av vårt inneboende DNA.


Den ryska biofysikern och molekylärbiologen Pjotr Garjajev och hans kollegor undersökte också det vibrerande beteendet i DNA.

[För enkelhetens skull kommer jag att ge bara en sammanfattning här.För ytterligare prospektering hänvisas till bilaga i slutet av denna artikel]

Kontentan var:. ". Levande kromosomer fungerar precis som solitonic / holografiska datorer som använder endogena strålning DNA laser"

Detta innebär att de lyckades till exempel att modulera vissa frekvens mönster på en laser stråle och det påverkade DNA-frekvensen och

således den genetiska informationen i sig själv. Eftersom den grundläggande strukturen av DNA-alkaliska par och språk (som förklarats tidigare)

har samma struktur, så behövs ingen DNA avkodning.


Man kan helt enkelt använda ord och meningar i det mänskliga språket!


Detta blev också experimentellt bevisat!

Levande DNA substans (i levande vävnad, ej i vitro) kommer alltid att reagera på språk-modulerade laserstrålar och även för radiovågor,

om de rätta frekvenserna används.


Detta kan nu slutgiltigt och vetenskapligt förklarar varför affirmationer, autogen träning, hypnos och liknande kan ha så

starka effekter på människor och deras kroppar. Det är helt normalt och naturligt för vårt DNA att reagera på språket.

Medan västerländska forskare försöker ta ut enstaka gener från DNA-strängarna och infoga dem på andra ställen,

så arbetade ryssarna entusiastiskt på anordningar som kan påverka den cellulära metabolismen genom lämpliga

modulerade radio och frekvenser lätta och därmed reparera genetiska defekter.


Garjajev forskargrupp har lyckats visa att med denna metod så kan kromosomer som skadats av röntgenstrålar t ex kan även repareras.

De fångade även information om mönster av en viss DNA och överlämnade det till en annan, vilket omprogrammera celler till en annan genom. ?

Så de transformeras framgångsrikt, till exempel, grodans embryon  och Salamanderns embryon kan genom att helt enkelt överföra mönster  även föra över DNA-information! På eetta sätt kan hela informationen överföras utan att någon av de biverkningar eller disharmonier som man normalt stött på när du klipper ut

och återinför enskilda gener från DNA. Detta representerar en otroligt, värld-omvandlande och revolutionerande känsla!

Allt detta genom att helt enkelt applicera vibration och språk i stället för den arkaiska utskärning procedur!

Detta experiment pekar på den enorma kraften i energivågen  hos genetiken, som uppenbarligen har en större inverkan på bildandet av

organismer än de biokemiska processerna i alkaliska sekvenser.


Esoteriska och andliga lärare har känt i evigheter som vår kropp är programmerbar genom språk, ord och tanke.

Detta har nu vetenskapligt bevisat och förklaras. Naturligtvis så måste frekvensen vara korrekt.

Och detta är varför inte alla är lika framgångsrika eller kan göra det alltid med samma styrka.

Den individuella personen måste arbeta på de inre processer och mognad för att etablera en medveten kommunikation med DNA.


De ryska forskarna arbetar på en metod som inte är beroende av dessa faktorer, men kommer alltid att fungera, förutsatt att man använder rätt frekvens.

Men den högre utvecklade en individs medvetande är, desto mindre behov finns för varje typ av enhet!

Man kan uppnå dessa resultat genom sig själv, och vetenskapen kommer äntligen sluta att skratta åt sådana idéer och kommer att kunna

bekräfta och förklara resultaten. Och det slutar inte där.? De ryska forskarna också funnit att vår DNA kan orsaka störande mönster i vakuum,

vilket ger magnetiserade maskhål! Maskhål är de mikroskopiska ekvivalenter av den så kallade Einstein-Rosen broar i närheten av svarta hål

(vänster genom utbrända stjärnor).?  Dessa är tunnel-anslutning mellan helt olika områden i universum genom vilken information kan överföras

utanför rymd och tid. Detta DNA lockar dessa bitar av information och vidarebefordrar dem till vårt medvetande.

Denna process av hyper kommunikation är mest effektivt i ett tillstånd av avslappning.

Stress, oro eller en hyperaktiv intellekt förhindra framgångsrik hyper kommunikation eller information som kommer att vara

helt förvrängd och oanvändbar.


I naturen har hyper kommunikation framgångsrikt tillämpats i miljontals år. Det organiserade flödet av liv hos insekterna bevisar detta dramatiskt.

Den moderna människan känner det bara på en mycket mer subtil nivå som "intuition". Men även vi kan återfå full nytta av det.


Ett exempel från naturen:

När en myrdrottning rumsligt skiljs från sin koloni, så fortsätter byggandet innerligt och enligt plan. Om drottningen dödas, så stannar allt arbete i kolonin.

Ingen myran vet vad de ska göra. Tydligen så sänder myrdrottningen ut  "byggplaner" även från långt bort via gruppmedvetande till

hennes undersåtar. Hon kan vara så långt bort som hon vill, så länge hon lever så fortsätter byggandet.


I människan hyper kommunikation  så påträffas det oftast när man plötsligt får tillgång till information som är utanför ens kunskapsbas.

Sådan hyper kommunikation upplevs då som inspiration eller intuition.


Den italienske kompositören Giuseppe Tartini exempelvis drömde en natt som en djävul satt vid hans säng spela fiol.

Nästa morgon Tartini kunde anteckna pjäsen exakt ur minnet, kallade han det  Djävulens Trill Sonata.


I flera år, har en 42-årig manlig sjuksköterska drömt om en situation där han var ansluten till en typ av kunskap CD-ROM.

Kontrollerbara kunskap från alla tänkbara områden har därefter sänds till honom som han kunde minnas på morgonen.

Det var en sådan flod av information att det verkade som en hel encyklopedi sändes nattetid.

Majoriteten av fakta var utanför hans personliga kunskapsbas och nådde tekniska detaljer om vilka han visste absolut ingenting.


När hyper kommunikation uppstår, kan man observera i DNAt  samt i människan  andra speciella fenomen. 

De Ryska vetenskapsmännen bestrålade DNA-prover med laserljus.På skärmen så bildades ett typiskt vågmönster.

När de tog bort DNA-provet, så blev vågmönster kvar. Många kontroll experiment visade att mönstret fortfarande kom från den borttagna provet,

vars energifält tydligen hölls kvar av sig självt. Denna effekt kallas nu fantom DNA effekt.

Det antas att energi från utsidan av tid och fortfarande strömmar genom de aktiverade maskhål efter DNAt togs bort.

Den biverkning som oftast inträffar i hyper kommunikation hos även människor är dock oförklarliga elektromagnetiska fält i närheten av de berörda personerna. Elektroniska apparater som cd-spelare och liknande kan vara irriterad och upphör att fungera i timmar.

När det elektromagnetiska fältet sakta skingras, så kan enheterna fungera normalt igen.

Många healers och synska vet om denna effekt från sitt arbete. Ju bättre stämning och energi, desto mer frustrerande är det att inspelningens enheten

slutar fungera och stoppar inspelning precis i det ögonblicket. Och upprepade försök efter mötet så kan man inte återställa funktionen ännu,

men nästa morgon fungerar allt och  är tillbaka till det normala.

Kanske detta är betryggande att läsa för många, eftersom det har ingenting att göra med dem är tekniskt odugliga,

utan betyder det att de är bra på hyper kommunikation.


I sin bok  "Vernetzte Intelligenz" (Networked Intelligence), Grazyna Gosar och Franz Bludorf förklara dessa anslutningar exakt och tydligt.

Författarna citerar också källor förutsatte att i äldre tider så hade mänskligheten varit precis som djuren, mycket starkt kopplad till gruppmedvetande

och agerade som en grupp. Att utveckla och uppleva individualitet  som vi människor har dock medfört att vi glömtbort att använda hyper kommunikation nästan helt.

Nu när vi är ganska stabila i vårt individuella medvetande, kan vi skapa en ny form av gruppmedvetande, nämligen ett där vi uppnår tillgång

till all information via vår DNA utan att tvingas eller fjärrstyras om vad man ska göra med den informationen. 

Vi vet att precis som på internet att vårt DNA kan mata in sina riktiga data i nätverket, kan ansluta upp data från nätverket och kan etablera kontakt

med övriga deltagare i nätverket. Remote healing, telepati eller "fjärranalys" om släktingar osv. kan alltså förklaras.


Vissa djur känner också på avstånd när deras ägare planerar att återvända hem. Det kan nu tolkas och förklaras via begreppen gruppmedvetande

och hyper kommunikation. Alla kollektiva medvetandet kan rimligtvis inte användas under någon tid utan ett distinkt individualitet.

Annars skulle vi återgå till en primitiv hjordinstinkt som lätt kan manipuleras.


Hyper kommunikation i det nya millenniet betyder något helt annat: 

Forskare tror att om människor med fullt individualitet skulle återfå gruppmedvetandet, så skulle de ha en gudalik makt att skapa,

ändra och forma saker på jorden! Och mänsklighetens kollektivt rör sig mot en sådan gruppmedvetande av nya slag .

Femtio procent av dagens barn kommer att bli problem barn så snartde ska gå i skolan.

Systemet klumpar ihop alla och kräver justering. Men individualitet i dagens barn är så stark att att de vägrar denna justering

och ge upp sina egenheter i de mest skilda sätt.


Samtidigt som fler och fler klärvoajanta barn föds [Se boken  "Kinas Indigo Children" av Paul Dong eller kapitlet om Indigos i min bok 

"Nutze die taeglichen Wunder" (utnyttja de dagliga underverken)]. Något i dessa barn strävar efter mer och mer mot gruppenmedvetande av en ny typ,

och det kommer inte längre att undertryckas. Som regel är väder för exempel snarare svårt att påverka av en enda individ.

Men det kan påverkas av en grupp medvetande (inget nytt för vissa stammar gör det i deras regn danser). Vädret är starkt influerad av Earth resonansfrekvenser,

de så kallade Schumann frekvenserna. Men samma frekvenser kan också produceras i våra hjärnor, och när många människor synkronisera sitt tänkande

eller individer (andliga mästare, till exempel) koncentrera sina tankar på en laser-liknande sätt, då är det vetenskapligt sett inte alls förvånande

om de kan således påverka vädret.


Forskare i grupp medvetande har formulerat teorin om typ I civilisationer.

En mänsklighet som utvecklat ett gruppmedvetande av den nya typen, skulle ha varken miljöproblem eller brist på energi.

För om de kan använda sin mentala kraft som en enad civilisation, skulle det ha kontroll över de energier på sin hemplanet som en naturlig följd.

Och det inkluderar alla naturkatastrofer!


En teoretisk Type II civilisationen skulle även kunna kontrollera alla energier på deras hemgalax. I min bok "Nutze die taeglichen Wunder,"

Jag har beskrivit ett exempel på detta:  När många människor fokuserar sin uppmärksamhet eller medvetande på något liknande som juletid, fotbolls-VM eller begravningen av Lady Diana i England då vissa slumptal generatorer i datorer börjar att leverera beställda siffror i stället för slumpmässiga sådana.

Ett ordnad grupp medvetande skapar ordning i sin hela omgivningen!

När ett stort antal människor fokuserar på,potentiellt våld så kan detta upplösas också.

Det ser ut som om även här, är ett slags humanitärt medvetande som hela mänskligheten skapat. ( The Global Consciousness Project )För att komma tillbaka till DNA:

Det är tydligen också en ekologisk supraledare som kan arbeta vid normal kroppstemperatur. Konstgjorda supraledare kräver extremt låga temperaturer

av mellan 140 och 200 ° C för att fungera. Som vi nyligen lärt, alla supraledare kan lagra ljus och därmed information.Detta är en ytterligare förklaring

av hur DNA kan lagra information. Det finns ett annat fenomen kopplat till DNA och maskhål.

Normalt är dessa en supersmallt maskhål som är mycket instabila och bibehålls endast för de minsta bråkdelar av en sekund.

Under vissa förhållanden stabila maskhål kan organisera sig, som sedan bildar distinkta vakuum domäner som till

exempel gravitation kan omvandla till elektricitet. Vakuum domäner är självstrålande bollar av joniserad gas som innehåller betydande mängder energi.

Det finns områden i Ryssland där sådana strålande bollar framträder väldigt ofta. Efter den efterföljande förvirring så har ryssarna startat

massiva forskningsprogram som leder slutligen till en del av de upptäckter som vi  nämner ovan.

Många människor vet att vakuum domäner är som blanka bollar i luften. Dessa har uppmärksammats och tittas på i undra och frågat sig själva,

vad de skulle kunna vara. Jag tänkte en gång: "Hallå där uppe.Om du råkar vara en UFO, flyga i en triangel. "Och plötsligt, flyttade de lätta bollar i en triangel.

Eller de sköts över himlen som ishockey puckar. De ökade från noll till galna hastigheter samtidigt glider de försiktigt över himlen.

En är kvar granskande och jag har, som många andra, också, funderat på om dom är UFOn.

Vänliga och kära, uppenbarligen, eftersom de flög i trianglar bara för att behaga mig. 

Nu har ryssarna hittat i regionerna, där vakuum domäner förekommer ofta att ibland kan dom flyga som bollar av ljus från grunden i himlen,

att dessa bollar kan vägledas av trodde. Man har funnit sedan att vakuum domäner avger vågor av låg frekvens som de också produceras i våra hjärnor.

Och på grund av denna likhet av vågor de kan reagera på våra tankar. Att köra upphetsat till en som är på marknivå kanske inte en så bra idé,

eftersom dessa bollar av ljus kan innehålla enorma energier och kan mutera våra gener. De kan de inte nödvändigtvis behöver, måste man säga.


För många andliga lärare också producera sådana synliga kulor eller kolumner med ljus i djup meditation eller under energiarbete som

utlöser avgjort behagliga känslor och inte orsakar någon skada. Tydligen detta är också beroende av någon inre ordning och

på kvalitet och härkomst av vakuum domänen. Det finns några andliga lärare (den unga engelsmannen Ananda, till exempel)

med vilken ingenting kan ses i början, men när man försöker att ta ett fotografi medan de sitter och pratar eller meditera i hyper kommunikation,

får man bara en bild av ett vitt moln på en stol. I vissa projekt Earth helande sådana ljuseffekter också synas på fotografier.

Enkelt uttryckt, dessa fenomen har att göra med gravitation och anti-gravitation krafter som också är exakt som beskrivs i boken och med allt mer

stabila maskhål och hyper kommunikation och därmed med energier från utanför vår tid och utrymme struktur.


Tidigare generationer som kom i kontakt med sådana hyper kommunikation erfarenheter och synliga domäner vakuum var övertygade om att en

ängel hade framträtt inför dem. Och vi kan inte vara alltför säker på vilka former av medvetande vi kan få tillgång när du använder hyper kommunikation.

Att inte ha vetenskapliga bevis för deras faktiska existens (folk har haft sådana upplevelser alla inte lider av hallucinationer) betyder inte att det inte finns något metafysiskt bakgrunden till det. Vi har helt enkelt gjort en annan jättekliv mot att förstå vår verklighet.

Officiell vetenskapen känner också av gravitationen anomalier på jorden (som bidrar till bildandet av vakuum domäner), men endast om de av under en procent.

Men nyligen gravitation anomalier har hittats på mellan tre och fyra procent. En av dessa platser är Rocca di Papa,

söder om Rom (exakt läge i boken "Vernetzte Intelligenz" plus flera andra). Runda föremål av alla slag, från bollar till fulla bussar, rulla i en uppförsbacke.

Men sträckan i Rocca di Papa är ganska kort, och trotsar logik skeptiker fortfarande fly till teorin för optisk illusion (vilket det inte kan bero på flera funktioner i läge).


All information är hämtad från boken  " Vernetzte Intelligenz " von Grazyna Fosar und Franz Bludorf, ISBN 3930243237, sammanfattas och kommenteras av Baerbel. Boken finns tyvärr bara på tyska än så länge. Du kan nå författarna här:  www.fosar-bludorf.com

Sänds av Vitae Bergman [  www.ryze.com/view.php?who=vitaeb ]

Referenser:

Ett.  http://noosphere.princeton.edu 2.  fosar-bludorf.com 3. http://www.ryze.com/view.php?who=vitaeb