Sara Svelander

Sara Svelander

Hälsocoach, andningscoach, yoga och meditationsinstruktör, och föreläsare.

 

 

Av alla utbildningar, kurser, studerande av böcker och inspiration vill jag ändå lyfta att den största och viktigaste lärdomen jag har fått är från min egna praktik. Den största ledaren har alltså varit jag själv men med hjälp av fantastiska människor som inspiratörer, naturen, upplevelser, yogamattan, mitt andetag och viljan. Vad jag har lärt mig längst vägen är att så länge vi inte gör vår egna praktik kommer ingen förändring att ske. 

Jag har ägnat stor del av mitt liv åt att förstå mig själv och människan, och så länge jag kan minnas har jag velat förstå mänskliga psyket och kroppen. För tolv år sedan började jag meditera och yoga. Sen dess har resan fortsatt. 

Min vision är att sprida trygghet och styrka. Att varje individ vaknar upp till insikten om att hon är både skaparen och det som skapas.

 

Sara erbjuder breathwork klasser i grupp och enskild coachning.

  

Vi erbjuder breathwork sessioner i grupp och enskild coachning. Samt föreläsning.

 

Det enklaste och mest effektiva verktyget till att skapa välmående, växa och hantera stress, samt hitta ett lugn är genom praktik på ditt andetag. 

Under en breathwork session kommer du att lära dig grunderna i hur du får ut det mesta av din andning, hur detta påverkar din kropp och hjälper dig att uppnå ett välmående genom praktik på andetaget. Vi fokuserar på olika andningstekniker. Du kommer lämna sessionen avslappnad, klar i huvudet och ny energi, samt frigörande av känslomässiga blockeringar. 

 

Människor utför andningsarbete för att förbättra mental, fysiskt och andligt välbefinnande. Människor praktiserar på andningen av olika anledningar. Vi kan se att det åstadkommer förbättringar i det känslomässiga tillståndet, minskar nivåerna av stress och ångest. Hjälper också till positiv utveckling, stärker immunförsvaret, minskar på smärta och spänningar i kroppen, ökar lyckan och frigörande av negativa tankar. Skapar en djupare kontakt med dig själv.

 

Föreläsning: 

 

-The power of the breath

Lyckligare liv med ett enda verktyg -ditt andetag

Tidsåtgång: 60 minuters föreläsning

Tidsbesparing: sjukskrivningar, frånvaro, inställda möten, trötthet och onödiga konflikter.

Under föreläsningen går vi djupare in på andetagets kraft och hur du med ett så enkelt verktyg som ditt andetag kan skapa balans och hälsa, för att du skall kunna hantera situationer i vardagen och tankar som påverkar oss. Minska på smärta och spänningar, kunna finna mer fokus, bättre sömn, och förstå att all kraft finns inom dig med hjälp av ett enda verktyg, ditt andetag. Samt dess kraftfulla effekter på att minska på stress. Självklart får ni utforska andetaget under föreläsningen.