Peter Lövelius

Peter Lövelius

medium, healer

Peter är utbildat medium, transmedium och har jobbat med energier och healing i över 20 år.
Transcendental Energihealing – Frihet i kropp och själ. Denna metod är utvecklad av Anders Knutas på LifeForum.
Med denna teknik så arbetar vi med att läsa in klienten för att frigöra blockeringar i flera olika nivåer.

Teknikerna anpassas efter klientens behov. Transcendental

Energi Healing ligger till grunden för detta sätt att arbeta med klientens energisystem.
Varje session är unik, detta medför att vi anpassar oss efter klientens behov.
Vi tonar in på dig för att avgöra vad som behöver göras
De energier vi jobbar med har inga begränsningar i flödet.
De vanligaste är
- Energiblockeringar
- Känsloblockeringar
- Ångest, Depression frigörande
- Andar, Entiteter
- Rådgivning kring energier
- Husrensningar
Jag arbetar även med Coaching där jag ser var du sitter fast i gamla mönster och vanor och vilka energier och blockeringar som påverkar dig och hur du kan
använda attraktionslagarna för få det du vill.
Jag hjälper dig att frigöra dessa blockeringar och energier och tillsammans hittar vi strategier för att bryta dina gamla mönster.