Lisa Lidberg

Lisa Lidberg

Vägledande samtal

Lisa Lidberg, 

Legitimerad psykolog sedan 2006 


Jag har alltid haft ett stort intresse för människor, vilket ledde mig in på banan som psykolog. Samtidigt har jag alltid haft ena foten i det andliga. Sim barn var jag öppen och inkännande och läste ofta av människor och situationer i min omgivning. Jag upplever att min intuitiva förmåga har varit till stor hjälp i mötet med människor, inte minst i mitt arbete som psykolog. 

 

Jag har jobbat inom sjukvården inom olika områden men alltid med samtalet som grund. Jag har vid behov också använt mig av tester gällande minne, inlärning, koncentration m m. De första åren jobbade jag med stödsamtal för patienter med olika sjukdomar samt med utredning av misstänkt demenssjukdom för personer under 65 år. Genom det arbetet lärde jag mig hur minnesnedsättning p g a sjukdom eller hjärnskada kan se ut i kognitiva tester jämfört med hur det ser ut vid t ex stress/utmattning, ångest, depression, ADHD m m. 

 

Under senare år har jag arbetat med personer som varit sjukskrivna under en längre tid och där man behövt en djupare förståelse kring varför de har svårt att komma tillbaka i arbetsliv. Inte sällan har det visat sig att det funnits svåra, obearbetade upplevelser i bakgrunden, som på olika sätt fortfarande påverkar och begränsar. Det arbetet har givit mig insikt om att många kroppsliga och psykiska sjukdomar åtminstone till viss del påverkas av obearbetade svåra händelser, som i sin tur medvetet eller omedvetet påverkar personens förhållningssätt och beteende i vardagen. Att komma åt och läka dessa händelser kan ofta göra stor skillnad i människors liv. 

 

Jag har även forskat en del kring hur hjärnans funktion och beteendet påverkar immunförsvaret, bland annat som doktorand på Osher Centrum för Integrativ medicin på KI. Jag har ett holistiskt synsätt på hälsa och ser värdet i hur metoder från alternativmedicin kan användas som komplement till traditionell sjukvård. Jag är övertygad om att vi inom en inte alltför avlägsen framtid, i takt med framväxandet av seriös forskning, kommer att kunna integrera fler verksamma metoder från alternativmedicin inom hälso- och sjukvård. När allt kommer omkring har många metoder som en gång ansågs ”flummiga” och ovetenskapliga (såsom yoga och meditation) med tiden blivit en självklar del både inom vården och i människors liv. 

 

Jag upplever att intresset för andlighet, personlig utveckling och holistisk hälsa ökat enormt under senare år, inte minst hos unga människor. Mitt möte med Anders Knutas för snart 10 år sedan fördjupade min egen andliga förståelse och kunskapen om mig själv på ett sätt som varit helt avgörande för den person jag är idag. Jag vet att det är många inom sjukvården idag som regelbundet tar hjälp av Anders och hans kollegor och jag hoppas att på sikt kunna genomföra forskning på dessa metoder, för att fler ska kunna få del av dem. Jag upplever Lifeforum som ett seriöst företag med gedigen kompetens, vars tjänster ligger helt rätt i tiden och jag ser fram emot att vara en del av detta. 

 

Som psykolog är jag utbildad inom psykodynamisk terapi (PDT) och har även tillägnat mig metoder från tredje vågens KBT (såsom ACT och mindfulness). Vidare har jag utbildning inom hypnos och imaginära metoder och kommer under 2023 slutföra utbildning via Svenska hypnosskolan (SSEAH) samt Svenska föreningen för klinisk hypnos (SFKH). Jag har också genomgått ett flertal utbildningar via Lifeforum, där jag fått ytterligare verktyg för personlig utveckling och också djupgående insikter kring människors livsvillkor utifrån ett själsligt perspektiv. Det senare har varit helt ovärderligt för mitt eget arbete med mig själv men också 

 

Inom Lifeforum kommer jag att erbjuda vägledande samtal utifrån klientens Individuella behov och livssituation. Jag använder min intuition och inkänningsförmåga i samtalet och tillsammans tittar vi på vad klienten behöver för att komma vidare i livet. Jag kan också använda hypnosen som verktyg, enligt önskemål. 

 

Vid behov och önskemål kan jag också erbjuda testning av minne, koncentration, planeringsförmåga m m samt ge råd och information kring hur individuella styrkor och begränsningar inom dessa funktioner kan inverka i klientens vardag och yrkesliv. 

 

Varmt välkommen att boka tid med mig fr o m april 2023!

 

Hör gärna av dig på lisa@lifeforum.se om du har frågor eller funderingar eller om du har svårt att hitta en passande tid i kalendern. 

 

I första hand tar jag emot på plats i Norrtälje men har även möjlighet att ta emot i Stockholm, enligt överenskommelse. Självklart går det även att boka tid för samtal på distans; notera dock att hypnos samt kognitiv testning sker på plats (bokas enligt överenskommelse).